ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Заклад вищої освіти

Додаткові контакти:
49035, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 35, корпус ДНУ№4, Навчально-методичний центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації, +380567664930

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара — один із провідних закладів вищої освіти в Україні четвертого рівня акредитації з правом підготовки іноземців за акредитованими напрямами й спеціальностями. Університет займає передові позиції в регіоні щодо широкого спектра наукових напрямків, наявності наукових шкіл, визнаних світовою громадськістю. У ДНУ поєднано освітянську діяльність з науковою, здійснюють наукові дослідження, результати яких упроваджуються в навчальний процес. Наукові дослідження в виконуються співробітниками 3 науково-дослідних інститутів, 97 кафедр, 31 науково-дослідної лабораторії та 7 науково-дослідних груп. 27 лютого 2017 року перейменовано в Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.
За час свого існування університет підготував понад 70 тисяч фахівців. Зважаючи на загальнодержавне й міжнародне визнання результатів діяльності Дніпровського держуніверситету, розробку й реалізацію ним найважливіших державних програм у гуманітарній сфері, наявність у закладі визнаних на загальнодержавному і світовому рівнях фахівців та їх наукових шкіл, Указом Президента України від 11 вересня 2000 р. університету присвоєно статус національного. 25 червня 2008 р. постановою Кабінету міністрів України ДНУ присвоєно ім'я його знаменитого випускника Олеся Гончара. В ДНУ навчається понад 15 тисяч студентів, з них більше 12 тисяч — за денною формою навчання. Підготовка фахівців в університеті здійснюється за денною, заочною та екстернатною формами навчання за 10 галузями знань, 37 напрямами підготовки фахівців з вищою освітою та 69 спеціальностями з ліцензованим обсягом прийому 2860 осіб.