РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ, ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ АПК

Рівненський обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК

Рівненський обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК

Заклад післядипломної освіти

Державний навчальний заклад «Рівненський обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК» (надалі Навчальний центр) – це заклад післядипломної освіти, підпорядкований Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Навчальний центр здійснює підвищення кваліфікації керівників та фахівців агропромислового комплексу різних спеціальностей та професій (ліцензія серія АТ № 508400).
Підвищення кваліфікації керівників та фахівців агропромислового комплексу здійснюється на короткотермінових курсах, семінарах, днях поля які організовуються в навчальному закладі, на базах провідних сільськогосподарських підприємств, науково - дослідних установах та інше.
Головними завданнями за якими працює державний навчальний заклад «Рівненський обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК» є:
— підвищення кваліфікації керівників та фахівців установ, підприємств і організацій сільськогосподарського виробництва. Так, в 2019 році підвищили кваліфікацію 1210 чол., в тому числі 721 за рахунок державних коштів.
— підготували та підвищили кваліфікації робітничих кадрів для сільськогосподарського виробництва. Так, в 2019 році підготовлено 646 чол. та підвищено кваліфікацію 190 чол. робітників.
— Методична допомога підприємствам, організаціям, фірмам і здійсненні організації навчання безпосередньо на виробництві;
— Забезпечення належної якості післядипломного та професійного навчання;
— Участь в організації, проведенні семінарів, консультацій, Днів поля та інше;
— Відвідування виставок, нарад, майстер-класів і інше;
Навчальний центр достатньо забезпечений навчальними приміщеннями, зокрема лекційним залом площею 120 м2 на 80 посадкових місць, 6-ма навчальними аудиторіями загальною площею 210 м2 на 140 посадкових місць. В них обладнано кабінети з охорони праці, бухгалтерського обліку, економіки і організації сільськогосподарського виробництва, комп’ютерні класи. Діє методичний кабінет, бібліотека з читальним залом, книжковий фонд якої перевищує 5 тисяч підручників, спеціальних періодичних видань, необхідних посібників, додаткової літератури, створено електронну бібліотеку.
В міру потреби, в залежності від категорій слухачів та програм навчання за угодами використовування бази Інституту Західного Полісся НАНН України, Національного Університету водного господарства та природокористування та інших навчально-дослідних закладів, установ, базових сільгосппідприємств області.
До навчального процесу залучаються на договірних засадах та умовах погодинної оплати досвідчені викладачі вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ, керівники та спеціалісти Департаменту агропромислового розвитку ОДА, Держпродспоживслужби, фітосанітарної безпеки, обласного державного центру експертизи сортів рослин, Рівненської філії Державної установи Інститут охорони ґрунтів України, Інституту сільського господарства Західного полісся НАНН України», Національного університету водного господарства та природокористування та інших сільськогосподарських організацій та установ.
Серед залучених викладачів 2 академіка, 7 докторів наук, 14 кандидатів наук, керівники і спеціалісти виробничники , які мають високу кваліфікацію та достатній практичний стаж роботи.
Інженерно-педагогічні працівники навчального центру не рідше одного разу в п’ять років підвищують свою кваліфікацію індивідуально та на курсах при державній установі «Науково-методичний центр інформаційно-аналогічного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агро-освіта», Рівненському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти провідних навчальних закладах Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Навчання з керівниками та фахівцями АПК, власниками особистих селянських господарств проводилось на наступних цільових програмах та модулях:
- інноваційних технологіях виробництва продукції рослинництва і тваринництва, в т.ч. захист рослин від шкідників та хвороб, лікувально – профілактичні заходи ВРХ, свиней та птиці;
- змінах в законодавстві України для сільськогосподарських виробників, робота із новоствореними територіальними громадами і навчання їх фахівців по написанню програм їх розвитку;
- технологіях вирощування ягідних культур: малини, смородини, лохини, аґрусу та створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та комунальних підприємств:
- новітніх технологіях вирощування і зберігання овочевої продукції: капусти, моркви, буряків столових, зелених овочів, часнику;
- порядки використання коштів Держбюджету на підтримку агровиробників;
- запровадження земельної реформи;
- навчання голів та членів комісії з перевірки знань з питань охорони праці;
- створенню обслуговуючих кооперативів та сімейних молочних мініферм;
- організації маркетингу і логістики плодоовочевої продукції;
- особливостей технології осіменіння тварин сучасними методами;
- сучасним тенденціям розвитку рослинництва і тваринництва.
Тематика навчальних тренінгів:
1. Органічне виробництво: за і проти.
2. Бізнес-планування та організація органічного бізнесу;
3. Алгоритм створення органічного ягідництва (саду);
4. Національні та міжнародні вимоги до стандартизації і сертифікації органічної продукції.
5. Технології закладки і догляду органічних ягідників (садів);
6. Оцінка ефективності проектів з органічного виробництва;
7. Оцінка ризиків в проектах органічного виробництва;
8. Підтримка органічного бізнесу в соціальних мережах (застосування 8ММ-методу);
9. Просування та збут органічної продукції через он-лайн - платформи;
10. Особливості експорту органічної продукції;
Надається допомога в організації та проведенні обласних і районних семінарів по такій тематиці:

— виробництво органічної продукції, зокрема ягідництва;
— розведенню ВРХ та птиці;
— профілактичні заходи по запобіганню розповсюдження хвороби свиней - АЧС;
— технології виробництва та зберігання овочевих культур;
— вирощування великої рогатої худоби м’ясного напрямку на базі фермерських господарств;
— переваги штучного осіменіння корів та свиней;
Спільно з інститутом сільського господарства Західного Полісся НАНН України проведено «День поля 2019», «День органічного поля-2019».

Організовано і проведено круглі столи по тематиці :

— впровадження аграрних розписок України в Рівненський області;
— порядок та умови створення сімейних «міні-ферм»;
— розвиток органічного ягідництва;
— створення в об'єднаних територіальних громадах сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.
В навчальному центрі працює аграрна школа та постійно діючі консультації з питань:
— агротехнології;
— сільськогосподарські машини;
— захисту рослин;
— запровадження земельної реформи;
— інноваційні технології вирощування сільськогосподарських культур;
— виробництво та реалізація органічних ягід;
— застосування добрив.