ВІДБУЛАСЯ РОБОЧА ЗУСТРІЧ НАТАЛІЇ АЛЮШИНОЇ ТА ПРЕДСТАВНИКІВ МІНОСВІТИ

Відбулася робоча зустріч Наталії Алюшиної та представників Міносвіти

30 Серпня 2021

Під керівництвом Голови НАДС Наталії Алюшиної відбулась робоча зустріч представників НАДС та МОН з обговорення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти».

У рамках зустрічі обговорено пропозицію МОН щодо включення спеціальності «Публічне управління та адміністрування» до галузі знань «Управління та адміністрування». Наталія Алюшина акцентувала увагу на необхідності збереження окремої галузі знань, предметним колом якої будуть питання функціонування інститутів державного управління, місцевого самоврядування, громадянського суспільства, та їх взаємодія. Зокрема, зважаючи на важливість науково-методичного забезпечення проведення системних реформ в Україні, професіоналізації кадрів державної служби та органів місцевого самоврядування, а також враховуючи сучасні тенденції розвитку науки та освіти, запропоновано зберегти галузь знань «Публічне управління та адміністрування», виклавши її назву в такому формулюванні: «Публічне управління та врядування».

В числі учасників зустрічі Олег Шаров, Генеральний директор Директорату фахової передвищої, вищої освіти МОН, Людмила Рикова, директор Генерального департаменту з питань професійного розвитку державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування НАДС, Світлана Хаджирадєва, директор Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби, Світлана Горбатюк, керівник експертної групи з питань розвитку системи професійного навчання Генерального департаменту з питань професійного розвитку державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування НАДС та ін.