КРАЩІ ПРАКТИКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ, ГОЛІВ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ, ЇХ ПЕРШИХ ЗАСТУПНИКІВ ТА ЗАСТУПНИКІВ, ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД У 2021 РОЦІ

КРАЩІ ПРАКТИКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ, ГОЛІВ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ, ЇХ ПЕРШИХ ЗАСТУПНИКІВ ТА ЗАСТУПНИКІВ, ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД У 2021 РОЦІ

22 Грудня 2021

25 листопада 2021 року у НАДС було відзначено переможців конкурсу «Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад». Конкурс проводиться вже вдруге, проте зростаюча кількість учасників, за цей короткий проміжок часу, яскраво свідчить про актуальність такої ініціативи НАДС.

Конкурс є сучасною платформою для відбору кращих освітніх інноваційних практик (далі – практик) у сфері професійного навчання представників органів влади, що безумовно сприятиме підвищенню стандартів професійного навчання та самоосвіти.

Мета конкурсу - визначення кращих практик впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання за для подальшого їх поширення та обміну досвіду між Провайдерами освітніх програм.

Генеральний департамент з питань професійного розвитку державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування НАДС пропонує ознайомитися з короткими анотаціями дванадцяти кращих практик, що стали переможцями у своїх номінаціях.


 

У номінації «Підготовка магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування»:

1 місце - Інститут державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили;

2 місце - Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;

3 місце - Міжрегіональна Академія управління персоналом.

 

 

У номінації «Підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників»:

1 місце - Українська школа урядування;

2 місце - Миколаївський регіональний центр підвищення кваліфікації;

3 місце - Вінницький регіональний центр підвищення кваліфікації.

 

 

У номінації «Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»:

1 місце - Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації;

2 місце - Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти»;

3 місце - Чернівецький регіональний центр підвищення кваліфікації.

 

 

У номінації «Внутрішнє навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування»:

1 місце - Національне антикорупційне бюро України;

2 місце - Міністерство фінансів України;

3 місце - Львівська обласна державна адміністрація.