КРАЩІ ПРАКТИКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ, ГОЛІВ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ, ЇХ ПЕРШИХ ЗАСТУПНИКІВ ТА ЗАСТУПНИКІВ, ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД У 2020 РОЦІ

Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад у 2020 році

23 Грудня 2020

Вперше у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад (далі – система професійного навчання) було проведено конкурс «Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» у 2020 році, нагородження переможців якого відбулося  09 жовтня 2020 року.

Конкурс став сучасною платформою для відбору кращих освітніх інноваційних практик (далі – практик) у сфері професійного навчання представників органів влади, що безумовно сприятиме підвищенню стандартів професійного навчання та самоосвіти.

Метою даного конкурсу було визначення кращих практик впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання за для подальшого їх поширення та обміну досвіду між Провайдерами.

Генеральний департамент з питань професійного розвитку державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування НАДС пропонує ознайомитися з короткими анотаціями дванадцяти кращих практик, що стали переможцями у своїх номінаціях.


 

У номінації «Підготовка магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування»:

1 місце - Києво-Могилянська школа врядування Національного університету «Києво-Могилянська академія»;

2 місце - Міжрегіональна Академія управління персоналом;

3 місце - Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

 

 

У номінації «Підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників»:

1 місце - «Освітній Хаб міста Києва» Комунального некомерційного підприємства «Освітня агенція міста Києва» Департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації;

2 місце - Полтавський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування державних підприємств, установ і організацій;

3 місце - Національна академія державного управління при Президентові України (кафедра парламентаризму та політичного менеджменту).

 

 

У номінації «Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»:

1 місце - Хмельницький регіональний центр підвищення кваліфікації;

2 місце - Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій;

3 місце - Полтавський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування. державних підприємств, установ і організацій.

 

 

У номінації «Підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад в умовах карантину»:

1 місце - Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій;

2 місце - Українська школа урядування;

3 місце - Миколаївський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування державних підприємств, установ і організацій.