КОМУНІКАЦІЯ ТА ВЗАЄМОДІЯ, ЛІДЕРСТВО, ЦИФРОВА ГРАМОТНІСТЬ – НАЙБІЛЬШ ПРІОРИТЕТНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖСЛУЖБОВЦЯМИ У 2021 РОЦІ

Комунікація та взаємодія, лідерство, цифрова грамотність – найбільш пріоритетні компетентності для удосконалення держслужбовцями у 2021 році

09 Березня 2021

Професійне навчання державних службовців може бути ефективним та результативним лише за умови запровадження системного підходу до планування їх професійного та особистісного розвитку. Зокрема, через складання за результатами оцінювання службової діяльності індивідуальних програм профрозвитку. Такі програми визначають потреби у професійному навчанні, сприяють постійному оновленню знань і професійних компетентностей.

Для визначення індивідуальних потреб у професійному навчанні державних службовців на 2021 рік НАДС узагальнено відомості щодо індивідуальних потреб у професійному навчанні 132 578 державних службовців. А саме 141 – державних службовців категорії «А», 34 785 – державних службовців категорії «Б», 97 652 – державних службовців категорії «В».

Аналіз індивідуальних потреб у професійному навчанні ілюструє тенденцію до зростання частки державних службовців, яким затверджено індивідуальну програму: з 45,1 % у 2020 році до 75,1 % у 2021 році. А ось для державних службовців категорії «А» таке зростання відбулося з 42,8 % у 2019 р. до 78,3 % у 2021 році.

У розрізі видів професійного навчання державні службовці усіх категорій найбільш актуальним визначили навчання за загальними короткостроковими програмами підвищення кваліфікації (67,2 % від визначених ними потреб у професійному навчанні).

Вивчення індивідуальних програм державних службовців показало, що пріоритетним у 2021 році є удосконалення таких компетентностей, як: професійні знання, управління змінами, управління ефективністю та розвиток людських ресурсів, комунікація та взаємодія, лідерство – для представників вищого корпусу державної служби; професійні знання, впровадження та прийняття змін, цифрова грамотність – для державних службовців категорії «Б» та «В».

Детальніше з аналітичним звітом про індивідуальні потреби у професійному навчанні державних службовців на 2021 рік можна ознайомитися за посиланням - bit.ly/zvitIP2021