ПОЛІТИЧНА ОСВІТА ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ

Книга розроблена Національним агентством України з питань державної служби, Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка за підтримки та сприяння Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні.

У посібнику висвітлено ключові аспекти політичної культури та політичної освіти публічних службовців, зокрема питання: 

  • демократичних цінностей, як основи розбудови політичної освіти; 
  • політичної системи загалом (структура, функції та типи політичної системи) та політичної системи України зокрема; 
  • політичних партій та партійних систем; 
  • прав та обов’язків громадян і державних службовців;
  • взаємодії з громадськістю та комунікації в органах державної влади;
  • інформаційно-комунікативного супроводу діяльності органів державної влади.

Загальною метою посібника є формування стійкої системи знань про політичну культуру, політичну систему, громадянське суспільство, правову державу, систему органів державної влади, політичні партії та партійні системи, права і обов’язки громадян і державних службовців, етику поведінки державних службовців, взаємодію з громадськістю, комунікацію, командоутворення.

Книга стане у нагоді державним службовцям міністерств та інших органів державної влади, посадовцям та керівникам-практикам різних рівнів. Також посібник буде цікавий викладачам, студентам, слухачам магістратур, науковцям та широкому колу експертів у сфері державного управління і державної служби.