ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ

Пошук за регіоном
Пошук за датою
Пошук за напрямом

Мета навчання – формування професійних компетентностей щодо ефективної комунікації, командної роботи та взаємодії, стресостійкості. Розширення знань про психічне здоров’я та його складовіЗа результатами навчання слухачі повинні демонструвати:знання:    основ ефективної комунікації, командної...

 • Безкоштовно
 • Волинський обласний ЦППК
 • м. Луцьк, проспект Відродження 24
 • Волинська
набір припинено

Англійська мова

Загальна короткострокова програма

МЕТА ПРОГРАМИ:оновити та поглибити основи теоретичних та практичних знань щодо вивчення англійської мови, як іноземної, учасниками освітньої програми підвищення кваліфікації, що сприятиме розвитку лексичних і граматичних умінь та навичок, підвищення...

 • Iнші умови
 • Івано-Франківський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій
 • місто Івано-Франківськ, вулиця Незалежності, 46
 • Івано-Франківська
набір припинено

Мета програми: Розкрити психологічні механізми та закономірності процесу ефективного спілкування; сприяти оволодінню системою знань про сутність та функції спілкування; удосконалити навички ефективної комунікативної взаємодії у колективі шляхом підвищення компетентності стосовно...

 • Безкоштовно
 • Сумський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій
 • м. Суми, пл. Незалежності, 2
 • Сумська
набір припинено

Професійний рівень фахівця значною мірою залежить від того, наскільки грамотно і точно він формулює свої думки, вміє враховувати ситуацію ділового спілкування при складанні ділових паперів, приймати оптимальні рішення. Саме тому...

 • Iнші умови
 • Полтавський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій
 • м. Полтава вул. Європейська49
 • Полтавська
набір припинено

Мета програми:розвиток компетенцій впровадження змін, подолання опору змінам, здатності приймати зміни та змінюватися.Форма навчання: очна (денна).Обсяг програми: 0,33 кредиту ЄКТС.Структура програми:Модуль 1. Стратегія впровадження успішних змін на публічній службі.1. Сутність, типи та...

 • Iнші умови
 • Миколаївський регіональний центр підвищення кваліфікації
 • Миколаїв, 54001, вул. Шевченка 64
 • Миколаївська
набір припинено

Мета програми:розвиток лідерських компетенцій у публічних службовців.Форма навчання: очна (денна) Обсяг програми: 0,33 кредиту ЄКТССтруктура програми:Модуль 1. Сутність лідерства. Цінності лідера у належному врядуванні.Поняття, сутність та функції лідерства на публічній службі.Лідерські якості...

 • Iнші умови
 • Миколаївський регіональний центр підвищення кваліфікації
 • Миколаїв, 54001, вул. Шевченка 64
 • Миколаївська
набір припинено

Публічне управління та адміністрування

Освітньо-професійна програма

Метою магістерської програми є  підготовка фахівців для роботи у сфері публічного управління та адміністрування, зокрема − в системі державного управління та місцевого самоврядування, які здатні: здійснювати аналіз державної політики на загальнодержавному,...

 • Iнші умови
 • Університет менеджменту освіти
 • Україна, м. Київ, вул. Cічових стрільців, 52-А
 • Київ
набір припинено