ПРОЄКТ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ «ПАРТНЕРСТВО ДЛЯ РОЗВИТКУ МІСТ» (ПРОЄКТ ПРОМІС)

Проєкт міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проєкт ПРОМІС)

Проєкт міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проєкт ПРОМІС)

Програма, проєкт МТД (міжнародної технічної допомоги)

Проєкт міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проєкт ПРОМІС) спрямовано на зміцнення муніципального сектору в Україні, впровадження ефективного демократичного управління та прискорення економічного розвитку шляхом підвищення спроможності українських міст у сфері демократизації врядування та місцевого економічного розвитку; створення сприятливого середовища для розвитку малого та середнього бізнесу; підтримку процесу децентралізації та інтегрованого планування розвитку на місцевому, регіональному та національному рівнях. Проєкт ПРОМІС впроваджує з квітня 2015 року до грудня 2020 року Федерація канадських муніципалітетів (ФКМ) за фінансової підтримки Міністерства міжнародних справ Канади. Запровадження моделі «відкритого уряду» та забезпечення прозорості та ефективності прийняття рішень органами місцевого самоврядування (Компонент 1000) Проект ПРОМІС передбачає надання допомоги органам місцевого самоврядування у створенні моделі «відкритого уряду» і запровадженні прозорого та колективного процесу прийняття рішень, який дозволить зацікавленим сторонам (організаціям громадянського суспільства, засобам масової інформації, представникам приватного сектору та громадянам) брати активнішу участь у формуванні та впровадженні стратегій і програм місцевого розвитку, розробці місцевих рішень, спрямованих на розбудову територіальних громад. Діяльність: - розробка і застосування моделі «відкритого, демократичного управління»; - формування і впровадження стратегічних планів відповідно до спільного бачення розвитку територіальних громад, розширення міжмуніципальної співпраці; - формування місцевих нормативних актів/рішень, поліпшення управління, бюджетування і надання адміністративних послуг. Підтримка розвитку і підвищення ефективності діяльності малих та середніх підприємств (Компонент 2000) Проект ПРОМІС сприяє зростанню потенціалу сектору МСП для забезпечення місцевого економічного розвитку. Саме тому Проект надає технічну допомогу для стимулювання і підтримки зростання місцевих малих та середніх підприємств шляхом створення інституцій підтримки бізнесу, підвищення кваліфікації та навичок підприємців, а також реалізації програм органів місцевого самоврядування з підтримки підприємництва. Діяльність: - створення сприятливого бізнес-клімату для малого та середнього бізнесу з акцентом на жінок-підприємниць та екологічно чистий бізнес; - підтримка розвитку бізнес-інфраструктури та проектного фінансування; - розвиток трисекторного партнерства для підтримки розвитку бізнесу. Поліпшення співпраці місцевих, регіональних і центральних органів влади у сфері децентралізації та міжвідомчого діалогу (Компонент 3000) Проект ПРОМІС сприяє підвищенню інституційної спроможності місцевих органів влади, формуванню політики співпраці між різними рівнями влади для розвитку децентралізації, підтримки бізнесу, торгівлі та залучення інвестицій; допомагає місцевим органам влади побудувати ефективну модель взаємодії з центральними органами відповідно до вимог децентралізації. Діяльність: - підвищення фахового рівня службовців місцевих, регіональних і центральних органів влади у сфері демократичного врядування, децентралізації, місцевого економічного розвитку, інвестицій і торгівлі; - розширення міжвідомчого діалогу, впровадження децентралізації та комплексного планування економічного розвитку; - зміцнення потенціалу муніципального сектору України для сприяння місцевому економічному розвитку, ефективному врядуванню та впровадженню реформ. Наскрізні теми: 1. Інтеграція питань ґендерної рівності Проект ПРОМІС у своїй діяльності сприятиме підвищенню ролі жінок на керівних посадах в органах місцевого самоврядування та їх активному залученню до процесів економічного розвитку. Ґендерна стратегія Проекту вирішує два основних завдання: (1) сприяння участі жінок нарівні з чоловіками в процесі прийняття рішень при виробленні місцевої політики та стратегій розвитку в своїх громадах; (2) зменшення ґендерної нерівності в доступі до ресурсів та благ розвитку і контролі над ними. 2. Інтеграція питань екологічної збалансованості Усі ініціативи Проекту ПРОМІС буде проаналізовано на предмет того, чи матимуть вони негативний вплив на довкілля, яким чином найкраще обмежити такий негативний вплив і як максимізувати можливий позитивний вплив на довкілля. У план реалізації Проекту включено Стратегію екологічної збалансованості, що забезпечить інтеграцію екологічних аспектів в усі напрямки діяльності Проекту – від загального планування до реалізації та оцінки кожної ініціативи і проекту.