НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА" (ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ)

Національний університет "Львівська політехніка" (Інститут державного управління)

Національний університет "Львівська політехніка" (Інститут державного управління)

Заклад вищої освіти

Додаткові контакти:
Приймальна директора: 0322346568

Навчально-науковий інститут державного управління Національного університету "Львівська політехніка" є правонаступником Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, основна діяльність якого спрямована на підготовку високопрофесійних керівників державних установ і компетентних державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Освітні програми провайдера:

Загальна короткострокова програма "Європейська інтеграція України"

Загальна короткострокова програма

Мета  програми :

ознайомлення
з станом європейської та євроатлантичної інтеграції; безпековими принципами
НАТО; системою європейської безпеки; особливостями інституційної будови та
політики Європейського Союзу;  з надання
базових...

немає набору

Загальна короткострокова програма "Управління проектами з питань місцевого розвитку"

Загальна короткострокова програма

Мета  програми :

набуття знань теоретичних основ
управління проектами та формування навичок...

немає набору

Загальна короткострокова програма "Етичні засади публічної служби"

Загальна короткострокова програма

Мета  програми :

формування у
слухачів сучасних знань щодо професійної етики публічних службовців як
невід’ємної складової їхнього професіоналізму, підвищення культури поведінки
публічних службовців у взаємовідносинах між самими службовцями, а також у...

немає набору

Професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації державних службовців, посади яких належать до 1-5 груп оплати праці, перших заступників та заступників голів місцевих державних адміністрацій

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Мета  програми :

- сформувати професійні
компетентності для вирішення основних завдань професійної діяльності та
виконання своїх обов’язків на основі принципів...

немає набору

Загальна короткострокова програма "Результати впровадження Закону України "Про державну службу»"

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

формування та розвиток в учасників
комунікативних компетентностей і навичок, необхідних для ефективного вирішення
завдань професійної діяльності щодо проблем впровадження Закону України
"Про державну службу".

Форма навчання: очна...

немає набору

Загальна короткострокова програма "Сучасні технології управління персоналом"

Загальна короткострокова програма

Мета  програми :

надати слухачам курсу системне
розуміння сучасних можливостей використання людських ресурсів для підвищення
ефективності бізнесу та основних функцій управління персоналом  організації

немає набору

Загальна короткострокова програма "Особливості формування та використання місцевих бюджетів"

Загальна короткострокова програма

Мета  програми :

формування та розвиток в учасників
компетентностей і навичок, необхідних...

немає набору

Загальна короткострокова програма "Ресурси розвитку територіальних громад"

Загальна короткострокова програма

Мета  програми :

формування та розвиток в учасників
комунікативних компетентностей і навичок, необхідних для ефективного вирішення
завдань професійної діяльності щодо відповідної адміністративно-територіальної
реформи в Україні.

немає набору

Загальна короткострокова програма "Менеджмент та управлінське лідерство в органах публічної влади"

Загальна короткострокова програма

Мета  програми :

розвинути
у слухачів...

немає набору

Загальна короткострокова програма "Сучасна організаційна поведінка в місцевих органах влади"

Загальна короткострокова програма

Мета  програми :

зрозуміти та вивчити  особливості і закономірності поведінки людини
в ...

немає набору

Загальна короткострокова програма "Управління змінами в умовах проведення структурних реформ"

Загальна короткострокова програма

Мета  програми :

розвинути у слухачів базові навички поведінки
та ефективної комунікації...

немає набору

Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування»

немає набору

Загальна короткострокова програма "Технології електронного урядування"

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

надання
слухачам знань щодо переваг сучасних проектів електронного урядування та
формування навичок використання інформаційних систем  в процесах електронної взаємодії «уряд-уряд»,
«уряд-бізнес», «уряд-громадяни».

 

Форма навчання:

немає набору