НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Навчально-науковий інститут управління Маріупольського державного університету

Навчально-науковий інститут управління Маріупольського державного університету

Заклад вищої освіти

Додаткові контакти:
Підвищення кваліфікації: ‭(050)178-25-08‬ Світлана Верительник (Viber, Telegram, whatsApp) (050)348-06-60 Анна Чечель (Viber, Telegram, whatsApp) (‭050)161-43-58‬ Денис Тарасенко (Viber, Telegram, whatsApp)

Навчально-науковий інститут управління Маріупольського державного університету є спеціалізованим навчальним закладом з підготовки всебічно розвинених управлінських кадрів, державних службовців, економістів, фінансистів, соціологів, спеціалістів у галузі права, менеджменту, маркетингу, орієнтованих на діяльність в умовах ринкової економіки України, її входження в міжнародний науковий та освітянський простір.
Ректор – кандидат політичних наук, професор, Трофименко М.В.

Освітні програми провайдера:

Актуальні питання реалізації законодавства про державну службу

Загальна короткострокова програма

державні
службовці категорій «Б», «В»;
депутати
місцевих рад,  посадові особи, обрані на
виборні посади

Мета: 

немає набору
5

Ефективні механізми запобігання корупції в органах публічної влади

Загальна короткострокова програма

Цільова група: державні службовці  категорій «Б» та «В», посадові особи місцевого самоврядування

Мета: засвоєння правових знань з питань запобігання корупції та шляхів реалізації антикорупційної політики в Україні та світі; підвищення рівня знань щодо організації ефективних механізмів запобігання корупції...

немає набору

Профілактика та подолання синдрому професійного вигорання у діяльності державних службовців та осіб, обраних на виборчі посади

Загальна короткострокова програма

Цільова група: для державних службовців категорії «Б», «В» та осіб на виборних посадах органів місцевого самоврядування (не рідше одного разу на три роки)

немає набору
4.8

Публічне управління в умовах демократичних змін

Загальна короткострокова програма

Цільова група: державні службовці категорії «Б», «В», посадові особи органів місцевого самоврядування та особи на
виборних посадах органів місцевого самоврядування (не рідше одного разу на три
роки)

Мета: підвищення спроможності державних
службовців  та осіб вирішувати завдання і
проблеми...

немає набору
5

Управління змінами в сфері реалізації законодавства про державну службу

Загальна короткострокова програма

Цільова група: державні
службовці категорій «Б», «В»;
депутати
місцевих рад,  посадові особи, обрані на
виборні посади

Мета: п

немає набору
4.9

Лідерство та управління

Загальна короткострокова програма

Цільова група: державні службовці
категорій «Б», «В»; посадові особи, обрані на виборні посади

Мета: 

немає набору

Українська мова: практикум за редакцією Українського правопису 2019 року

Загальна короткострокова програма

Цільова група: державні службовці
категорії «Б», «В», п
осадові особи місцевого самоврядування

немає набору

Українська мова для державних службовців (за новою редакцією Українського правопису 2019 року)

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Цільова група: державні службовці
категорії «Б», «В», п
осадові особи місцевого самоврядування

немає набору
4

Ефективні механізми запобігання корупції в органах публічної влади

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Цільова група: державні
службовці
  категорій «Б» та «В», посадові особи місцевого
самоврядування 1-7 категорій.

немає набору

Публічне управління та адміністрування (PhD)

Освітньо-наукова програма

Підготовка висококваліфікованих наукових і науково-педагогічних кадрів, здатних генерувати інноваційні практично спрямовані рішення щодо розв’язувати комплексних науково-практичних проблем у сфері публічного управління та адміністрування, організовувати та здійснювати науково-дослідну, управлінську та адміністративну діяльність...

немає набору

Публічне управління та адміністрування (магістратура)

Освітньо-професійна програма

Рівень програми

немає набору

Тематичний короткостроковий семінар державних службовців посади яких належать до 1-5 групи оплати праці, і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до першої – четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування

Загальна короткострокова програма

Актуальність і значення семінару: формування у представників державної служби та місцевого самоврядування системи знань, навичок і компетенцій, необхідних для виконання завдань та заходів з реалізації державної політики у сфері  безпеки і...

немає набору

Управління змінами в сфері енергетики та комунальних послуг: імплементація досвіду ЄС в Україні

Спеціальна короткострокова програма

Цільова група: державні службовці
категорії «Б», «В», посадові особи центральних органів виконавчої влади
України, органів місцевого самоврядування, та особи на виборних посадах
місцевого самоврядування

Мета: підвищення спроможності
державних службовців  та осіб на виборних
посадах місцевого самоврядування вирішувати завдання і проблеми у сферах...

немає набору
5

Професійна ефективність на державній службі

Загальна короткострокова програма

Цільова група: державні службовці
категорій «Б», «В»; депутати місцевих рад, 
посадові особи, обрані на виборні посади

Мета: підвищення спроможності
державних службовців  та осіб на виборних
посадах місцевого самоврядування ефективно вирішувати завдання і проблеми на
державній службі, набуття

немає набору

Підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання корупції

Загальна короткострокова програма

Актуальність і значення програми: підвищення рівня знань законодавства з питань державної служби, служби в органах місцевого самоврядування та, запобігання і протидії корупції, що є невід’ємною складовою процесу реформування системи публічного...

немає набору

Демократичний розвиток місцевого самоврядування

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Цільова група: для осіб, вперше призначених на посади державної служби категорії “Б”, “В” (протягом року з дня їх призначення на посаду), вперше призначених на посади місцевого самоврядування (протягом року з дня...

немає набору

Соціологічне забепечення прийняття управлінських рішень

Загальна короткострокова програма

Цільова група: для державних службовців категорії «Б», «В» та осіб на виборних посадах органів місцевого самоврядування (не рідше одного разу на три роки)

немає набору
5

Публічне управління для сталого розвитку

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Цільова група: для державних службовців категорії «Б», «В», посадових осіб органів місцевого самоврядування та осіб на виборних посадах органів місцевого самоврядування (не рідше одного разу на три роки)

немає набору