ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ТА МОНІТОРИНГУ У МІСЦЕВИХ ОРГАНАХ ВЛАДИ

Здійснення контролю та моніторингу у місцевих органах влади

Спеціальна короткострокова програма

Опис програми:

ЗАГАЛЬНА МЕТА

Оновлення та засвоєння учасниками освітньої програми підвищення кваліфікації знань теоретичних основ та нормативно-правових засад щодо організації моніторингу та контролю відповідності підготовки документів до засідань колегіальних органів, розпоряджень і наказів місцевих органів влади, відповідно до вимог міжнародних та вітчизняних стандартів у державному секторі; удосконалення умінь та навиків щодо техніки та методики організації моніторингу та внутрішнього контролю згідно зі специфікою діяльності органів державної влади в умовах реформи децентралізації фінансової системи держави та перезавантаження влади

Цільова група:    працівники структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування, державні службовці категорій посад «Б», «В», посадові особи місцевого самоврядування VІ-VІІ категорій посад 

Форма навчання: денна


Зміст програми

Тема 1. Основні вимоги щодо підготовки та оформлення службових документів

Тема 2. Використання системи електронного документообігу для організації контролю за виконанням службових документів

Тема 3. Ефективне функціонування системи контролю за виконанням документів


ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

За результатами навчання слухачів повинні демонструвати:

знання:

 • нормативно-правових документів та змін законодавства з питань організації контролю, виконавської дисципліни;
 • організації ведення контролю в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування;
 • системи та порядку здійснення моніторингу та контролю за виконанням документів;
 • загальних вимог щодо підготовки та оформлення службових документів;
 • проблем організації моніторингу та контролю в сучасних реаліях державного управління;
 • вимог, яким повинен відповідати контроль для ефективної його реалізації;
 • відповідальності державних службовців за організацію контролю та за виконання документів;
 • порядку використання системи електронного документообігу для організації контролю виконання службових документів;
 • основних завдань і принципів організації моніторингу та внутрішнього контролю за виконанням службових документів в органах влади.

уміння:

 • здійснювати порівняльний аналіз контролю в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;
 • визначати основні принципи моніторингу та контролю, форми, етапи та методи їх здійснення;
 • практичного застосування методів та форм проведення моніторингу та контролю;
 • застосовувати нормативно-правові акти з питань організації контролю, виконавської дисципліни в роботі з документами;
 • дотримуватись норм професійної етики в процесі фахової діяльності;
 • застосовувати набуті знання в сфері професійної життєдіяльності і особистого самовдосконалення.

навички:

 • роботи з нормативно-правовими актами, інформаційними та аналітичними матеріалами;
 • аналітичного мислення;
 • забезпечення виконання документів та недопущення зриву термінів їх виконання;
 • забезпечення  належного рівня виконавської дисципліни;
 • забезпечення виконання документів відповідно до нормативно-правових актів;
 • використання електронного цифрового підпису та захист інформації

Додаткова інформація:

Навчання безкоштовне для керівників та спеціалістів структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV V VI VII


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.2

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 46

Івано-Франківська

Інші навчальні заходи за цим напрямом