ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ СУЧАСНОГО ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У ПІДВИЩЕННІ РІВНЯ КУЛЬТУРИ СПЛАТИ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ

Застосування методів сучасного податкового менеджменту у підвищенні рівня культури сплати податків та зборів

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма
Джерело фінансування - Безкоштовно
Напрям:
  • Управління публічними фінансами
Компетентності:
  • Орієнтація на професійний розвиток

Опис програми:

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації «Застосування методів сучасного податкового менеджменту у підвищенні рівня культури сплати податків та зборів» спрямована на формування професійних компетентностей фахівців органів Державної податкової служби України та здобуття практичних вмінь та навичок з питань застосування методів сучасного податкового менеджменту у підвищенні рівня культури сплати податків та зборів.

Додаткова інформація:

Цільова група: державні службовці категорії «Б», «В» працівники органів Державної податкової служби України

15.03-02.04.21- для керівників та спеціалістів ( у т.ч. новопризначених) за напрямом контроль за виробництвом та обігом підакцизних товарів;

22.03-09.04.21- для керівників та спеціалістів ( у т.ч. новопризначених) за напрямом електронні сервіси, обслуговування, облік платників та податків;

29.03-16.04.21- для керівників та спеціалістів ( у т.ч. новопризначених) за напрямом антикорупційне законодавство;

05.04-23.04.21- для керівників та спеціалістів ( у т.ч. новопризначених) за напрямом забезпечення конституційного права громадян на звернення, доступ до публічної інформації та впровадження політики відкритих даних;

12.04-30.04.21- для керівників та спеціалістів ( у т.ч. новопризначених) за напрямом погашення податкового боргу;

17.05-04.06.21- для керівників та спеціалістів ( у т.ч. новопризначених) за напрямом податковий аудит;

24.05-11.06.21- для керівників та спеціалістів ( у т.ч. новопризначених) за напрямом адміністрування податку на прибуток підприємств, єдиного податку з юридичних осіб;

31.05-18.06.21- для керівників та спеціалістів ( у т.ч. новопризначених) за напрямом адміністрування податку на майно та місцевих зборів з фізичних осіб;

06.09-24.09.21- для керівників та спеціалістів ( у т.ч. новопризначених) за напрямом електронні сервіси, обслуговування, облік платників та податків;

13.09-01.10.21- для керівників та спеціалістів ( у т.ч. новопризначених) за напрямом адміністрування рентної плати та екологічного податку з юридичних осіб;

20.09-08.10.21- для керівників та спеціалістів ( у т.ч. новопризначених) за напрямом податковий аудит;

18.10-05.11.21- для керівників та спеціалістів ( у т.ч. новопризначених) за напрямом організація правової роботи в органах ДПС;

25.10-12.11.21- для керівників та спеціалістів ( у т.ч. новопризначених) за напрямом адміністрування податку на доходи з фізичних осіб;

01.11-19.11.21- для керівників та спеціалістів ( у т.ч. новопризначених) за напрямом адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.


 

Форма навчання: дистанційна

Тривалість програми та організація навчання: загальна тривалість програми: 15 днів протягом 3 тижнів.

Обсяг програми 2 кредити ЄКТС

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

професійні знання;

комунікація та взаємодія;

виконання на високому рівні поставлених завдань

Структура програми:

Модуль 1. Державне регулювання економіки

Модуль 2. Податкова система і податкова служба в Україні

Вибіркові модулі програми

Модуль 3. Контроль за виробництвом та обігом підакцизних товарів

Модуль 4. Електронні сервіси, обслуговування, облік платників та податків

Модуль 5. Антикорупційне законодавство

Модуль 6. Забезпечення конституційного права громадян на звернення, доступ до публічної інформації та впровадження політики відкритих даних

Модуль 7. Погашення податкового боргу

Модуль 8. Податковий аудит

Модуль 9. Адміністрування податку на прибуток підприємств, єдиного податку з юридичних осіб

Модуль 10. Організація правової роботи в органах ДПС

Модуль 11. Адміністрування податку на майно та місцевих зборів з фізичних осіб

Модуль 12. Адміністрування податку на доходи з фізичних осіб

Модуль 13. Адміністрування рентної плати та екологічного податку з юридичних осіб

Модуль 14. Адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

 

Очікувані результати навчання:

ЗНАННЯ:

сутності державного регулювання соціально-економічних процесів;

податкової системи, податкового законодавства та головних напрямів удосконалення роботи податкової служби України;

основних завдань органів державної податкової служби щодо реалізації бюджетно-фінансової політики держави;

теоретичних засад, світового та вітчизняного досвіду вирішення комплексу проблем ефективного оподаткування;

державної політики в галузі оподаткування на сучасному етапі розвитку.

УМІННЯ:

застосовувати набуті знання щодо державно-економічної,  фінансової політики країни в сучасних умовах та реалізовувати їх в професійній діяльності органів ДПС;

формулювати принципи побудови системи оподаткування та застосовувати чинне податкове законодавство з метою удосконалення роботи податкової служби України;

визначати шляхи ефективного адміністрування податків, зборів, платежів з метою належного забезпечення надходжень до бюджету задля економічного та соціального добробуту країни;

застосовувати окремі норми та принципи адміністрування податків і зборів у професійній діяльності.

НАВИЧКИ:

використання закономірностей побудови та функціонування системи державних фінансів у практиці роботи працівника податкової служби;

визначення основних економічних показників для якісного аналізу стану платників податків, прогнозування та аналізу податкових надходжень;

застосування в практичній діяльності методології впровадження нормативно-правових актів з питань оподаткування, заходів впливу на платників податків та формування позитивного іміджу податкової служби з високим рівнем довіри у суспільстві.

 

Контактна особа від Української школи урядування – відділ розроблення програм підвищення кваліфікації та аналізу потреб Центру спеціальних програм навчання та освітніх технологій УШУ:

тел. +38 (063) 385-76-59,  (044) 455-05-72

електронна адреса: pon220a.usg@gmail.com


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 2

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м. Київ, вул. Шепелєва 3-а

Київ

4.8

відгуків: 26
Рейтинг навчального заходу
  • Програма є практико-орієнтованою 4.9
  • Зміст програми відповідає моїм потребам у професійному навчанні 4.8