ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ НА ПУБЛІЧНІЙ СЛУЖБІ

Запобігання та виявлення корупції на публічній службі

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета навчальної програми полягає в необхідності чіткого з’ясування слухачами механізмів реалізації Закону України “Про запобігання корупції” та засвоєння знань із забезпечення антикорупційних заходів.

Форма навчання: очна (денна)

Обсяг програми: Загальна кількість годин – 10 годин, аудиторних – 8, самостійна робота – 2.

За результатами навчання слухачі повинні

знати:

-         нормативно-правову базу запобігання та протидії корупції;

-         повноваження антикорупційних органів в Україні;

-         аспекти функціонування уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції;

-         кримінальну, адміністративну та інші види відповідальності за корупційні діяння;

-         основи антикорупційної стратегії;

-         організаційні засади протидії корупції;

-         можливості залучення громадськості до антикорупційної діяльності;

-         шляхи та умови практичної реалізації правил етичної поведінки;

-         європейські та світові стандарти правил етичної поведінки публічної служби;

-         процедуру подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

вміти:

-         самостійно орієнтуватися в системі чинного антикорупційного законодавства та застосувати його положення на практиці;

-         аналізувати стан та перспективи запобігання та протидії корупції в Україні;

-         здійснювати кваліфікацію корупційних діянь;

-         розробляти заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням на місцевому рівні;

-         застосовувати норми антикорупційного законодавства до регулювання конкретних практичних ситуацій на публічній службі;

-         користуватися Єдиним державним реєстром декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Додаткова інформація:

Запрошуємо до співпраці!

Зазначений курс з підвищення кваліфікації кадрів може проводитися за окремими договорами з органами влади, підприємствами, установами та організаціями будь якої форми власності, а також за індивідуальними договорами з працівниками органів публічної влади Вінницької, Житомирської та Хмельницької областей 


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV V VI VII


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.33

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

21100 м. Вінниця, вул. Театральна, 15, телефон/факс: (0432) 61-15-41

Вінницька

Інші навчальні заходи за цим напрямом