ЗАПОБІГАННЯ ПРОЯВАМ КОРУПЦІЇ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ ТА СЛУЖБІ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Запобігання проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета програми : засвоєння знань про зміни в антикорупційному законодавстві та шляхи реалізації антикорупційної політики в Україні; розвиток системи знань і умінь, які забезпечують здатність запобігати виникненню корупційних діянь, запобігання проявам корупції і усувати наслідки правопорушень, пов’язаних з корупцією.

 

Форма навчання: очна.

 Обсяг програми: 10 годин (0,33 кредити ЄКТС).

 Структура програми:

1.  Державна служба України на шляху адаптації до стандартів Європейського Союзу.

2.  Реалізація антикорупційної політики в Україні.

3.  Особливості запобігання корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

4.  Поняття та соціально-політична сутність корупції. Законодавче і нормативно-правове забезпечення діяльності щодо боротьби з корупцією.

5.  Відповідальність за корупційні діяння, правові засади відшкодування збитків, завданих внаслідок їх вчинення.

6.  Досвід зарубіжних країн у здійсненні заходів щодо боротьби з корупцією і його імплементація у національне законодавство.

7.  Етика державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування і запобігання конфлікту інтересів.

 

Очікувані результати:

Проходження програми підвищення кваліфікації дозволить слухачам:

знати:

-  сутність державної антикорупційної політики України, пріоритети, шляхи і принципи її реалізації;

-  нормативно-правове забезпечення й інші умови діяльності щодо боротьби з корупцією в Україні;

-  передумови виникнення корупції;

-  механізми протидії поширенню владних зловживань в органах виконавчої влади і місцевого самоврядування;

-  особливості організації контролю в органах виконавчої влади як засобу запобігання корупції;

-  підстави і порядок здійснення адміністративних дій у справах виявлення корупції;

-  правові засади відшкодування збитків завданих внаслідок вчинення корупційних діянь;

-  механізми оскарження і відміни неправомірних рішень;

-  шляхи налагодження взаємодії і співпраці органів виконавчої влади з громадськими організаціями у сфері запобігання корупції;

-  особливості використання досвіду зарубіжних країн у здійсненні заходів щодо боротьби з корупцією;

вміти:

-  планувати та організовувати заходи, спрямовані на запобігання корупції;

-  організовувати заходи щодо виявлення фактів корупційних діянь, усунення наслідків правопорушень, пов’язаних з корупцією;

-  організовувати та здійснювати контроль в органах виконавчої влади за дотриманням антикорупційного законодавства;

-  налагоджувати зв’язки з громадськістю та засобами масової інформації з метою запобігання корупції.

Додаткова інформація:

Цільова аудиторія: державні службовці 1-5 груп оплати праці оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів судової влади, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування I-IV категорій посад.

 

Зазначений курс з підвищення кваліфікації кадрів може проводитися за окремими договорами з органами влади та за індивідуальними договорами з працівниками органів публічної влади на базі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові України, або з виїздом викладачів Національної академії на базу замовників.


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: Б А

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник Голова


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.33

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

вулиця Ежена Потьє

Київ

Інші навчальні заходи за цим напрямом