ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ (ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС)

Запобігання корупції (дистанційний курс)

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

Метою навчання є формування у слухачів науково обґрунтованих знань про антикорупційні закони, антикорупційну стратегію держави, про відповідальність за вчинення корупційних злочинів, а також тенденції розвитку антикорупційного законодавства України й інших держав, ролі права в реалізації соціально-економічних та професійно-психологічних перетворень у суспільстві, про заходи правової боротьби із корупцією.

Основними завданнями вивчення курсу «Запобігання корупції» є:

-  систематизоване освоєння слухачами правильного орієнтування в діючому антикорупційному законодавстві України та законодавчого визначення основних понять у сфері протидії й запобігання корупції;

-  ознайомлення слухачів із спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;

-  сприяння вихованню у слухачів поважного ставлення до закону як важливого засобу захисту людини, її прав, свобод і законних інтересів, інтересів суспільства й держави від злочинних посягань;

-  розкриття зв’язків антикорупційного законодавства України з антикорупційним інструментом міжнародного права.

Об’єктом вивчення є правовідносини у сфері запобігання корупції.

Предметом вивчення є антикорупційне законодавство України.

Загальна характеристика змісту навчального матеріалу, принципи його добору. Під час підвищенням кваліфікації передбачається поглибити розуміння слухачами стратегії антикорупційної діяльності України  за умов інтеграції вітчизняної економіки до ЄС з метою використання набутих теоретичних знань у практичній роботі в органах державної влади та місцевого самоврядування.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНТеми

 

Назви  тем

 

Загальна кількість годин

/ кредитів ЄКТС

 

Розподіл часу на дистанційні заняття та самостійну роботу

дистанційні заняття години

самостійна робота години

Т. 1

Законодавство України щодо запобігання і протидії корупції.

3

                             2

1

Т. 2

Правова характеристика корупційних і повязаних із корупцією правопорушень за сферами прояву

2

2

                                   -

Т. 3

Суб’єкти корупційних правопорушень (злочинів). Відповідальність за корупційні правопорушення. Порядок проведення службового розслідування

2

-

Т. 4

Зарубіжний досвід антикорупційного законодавства. Адаптація законодавства України до міжнародних стандартів запобігання корупції

3

2 

1

  Всього годин

10 / 0,3

8

2


Додаткова інформація:

За кошти фізичних або юридичних осіб


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б А

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV V VI VII

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник Голова


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.3

Дати наборів за цією програмою

Початок Завершення Наявність місць Вартість
05 Жовтня 2020 05 Жовтня 2020 8 Iнші умови переглянути
19 Жовтня 2020 19 Жовтня 2020 33 Iнші умови переглянути
Місце проведення курсу

м. Ірпінь, вул. Університетська, 31

Київ

4.9

відгуків: 15
Рейтинг навчального заходу
  • Програма є практико-орієнтованою 4.9
  • Зміст програми відповідає моїм потребам у професійному навчанні 4.9
Інші навчальні заходи за цим напрямом