ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ (ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС)

Запобігання корупції (дистанційний курс)

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

Метою навчання є формування у слухачів науково обґрунтованих знань про антикорупційні закони, антикорупційну стратегію держави, про відповідальність за вчинення корупційних злочинів, а також тенденції розвитку антикорупційного законодавства України й інших держав, ролі права в реалізації соціально-економічних та професійно-психологічних перетворень у суспільстві, про заходи правової боротьби із корупцією.

Основними завданнями вивчення курсу «Запобігання корупції» є:

-  систематизоване освоєння слухачами правильного орієнтування в діючому антикорупційному законодавстві України та законодавчого визначення основних понять у сфері протидії й запобігання корупції;

-  ознайомлення слухачів із спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;

-  сприяння вихованню у слухачів поважного ставлення до закону як важливого засобу захисту людини, її прав, свобод і законних інтересів, інтересів суспільства й держави від злочинних посягань;

-  розкриття зв’язків антикорупційного законодавства України з антикорупційним інструментом міжнародного права.

Об’єктом вивчення є правовідносини у сфері запобігання корупції.

Предметом вивчення є антикорупційне законодавство України.

Загальна характеристика змісту навчального матеріалу, принципи його добору. Під час підвищенням кваліфікації передбачається поглибити розуміння слухачами стратегії антикорупційної діяльності України  за умов інтеграції вітчизняної економіки до ЄС з метою використання набутих теоретичних знань у практичній роботі в органах державної влади та місцевого самоврядування.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

 

 

 

Назви тем

Кількість годин

 

Загальна

кількість годин / кредитів ЄКТС

 

у тому числі

 

ауди-

торні заняття

дистан-

ційні

заняття

навча-

льні візити

самос-

тійна

робота

слухачів

1

2

3

4

5

6

Тема 1. Законодавство України щодо запобігання і протидії корупції

2 / 0,066

-

2

-

-

Тема 2. Правова характеристика корупційних і пов’язаних із корупцією правопорушень за сферами прояву

2 / 0,066

-

2

-

-

Тема 3. Суб’єкти корупційних правопорушень (злочинів). Відповідальність за корупційні правопорушення та порядок проведення службового розслідування

3 / 0,1

-

2

-

1

Тема 4. Зарубіжний досвід антикорупційного законодавства. Адаптація законодавства України до міжнародних стандартів запобігання корупції

3 / 0,1

-

2

-

1

РАЗОМ

10 / 0,3

-

8

-

2

Додаткова інформація:

Курси здійснюються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б А

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: VII VI V IV III II I

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник Голова


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.3

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

м. Ірпінь, вул. Університетська, 31

Київ

4.9

відгуків: 30
Рейтинг навчального заходу
  • Програма є практико-орієнтованою 4.9
  • Зміст програми відповідає моїм потребам у професійному навчанні 4.9
Інші навчальні заходи за цим напрямом