«ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ»

«ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ»

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Дистанційна
Напрям:
  • Запобігання корупції
Компетентності:
  • Професійні знання
  • Знання законодавства

Опис програми:

         Метою загальної короткострокової програми підвищення кваліфікації «Запобігання і протидія корупції в органах публічної влади» є засвоєння правових знань з питань запобігання корупції та шляхів реалізації антикорупційної політики в Україні. Підвищення компетентності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та виявлення корупції при виконанні покладених на них службових обов’язків.

Перелік професійних компетентностей, на підвищення яких спрямовано програму:

професійні знання

Форма навчання: дистанційна  

Цільова група:

         -  державні службовці  категорій «Б» та «В».

         -  посадові особи місцевого самоврядування I-VII;;

         - депутати місцевих рад;

 Обсяг програми:  1,0 кредит ЄКТС.

Тривалість програми та організація навчання:  15 днів

5 днів  відеоконференції по 2 академічних години з кожної теми в системі ZOOM

9 днів - навчальний матеріал опрацьовується слухачами самостійно  в режимі віддаленого часу в особистому кабінеті на віртуальній аудиторії Класичного приватного університету:  http://www.zhu.edu.ua/cpu_edu/

1 день – підсумковий контроль.


Поточний контроль: опрацювання текстів лекцій та поточне тестування з кожної теми.

Підсумковий контроль: підсумкове комп’ютерне тестування. 

 

Структура  програми

Тема  1. Поняття корупції та державна антикорупційна політика. 

Тема  2. Правові засади та інституційні механізми запобігання корупції.   

Тема  3. Правовий статус суб’єктів, уповноважених на здійснення заходів, щодо запобігання та протидії корупції. 

Тема 4. Запобігання корупції в практичній діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.    Корупційні ризики на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування.    

Тема 5. Відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. 


Очікувані результати навчання:

знання

–     формування та реалізації антикорупційної політики в Україні;

–     поняття корупційного правопорушення, видів відповідальності за вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією;

–     основних вимог чинного законодавства України з питань запобігання і протидії проявам корупції;

–     ознак корупційних ризиків в діяльності публічних службовців;

–     шляхів запобігання та способів врегулювання конфлікту інтересів у діяльності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;

–     завдань та принципів внутрішнього контролю, організації контролю за виконанням законів щодо запобігання корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;

–     складу і порядку формування звітності органів державної влади та органів місцевого самоврядування про організацію, планування і здійснення заходів щодо запобігання корупції;

 видів та підстав притягнення державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування до юридичної відповідальності за порушення антикорупційного законодавства.

уміння

–    ефективно реалізовувати державну політику щодо запобігання та протидії корупційним проявам в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;

–     визначати шляхи і методи дотримування чинного законодавства з питань запобігання та протидії проявам корупції;

–   здійснювати аналіз і самоаналіз професійних дій, особистісних і ділових якостей посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

–     організовувати заходи щодо виявлення фактів корупційних діянь і усунення наслідків правопорушень, пов’язаних з корупцією;

–     використовувати положення антикорупційного законодавства при виконанні службових обов’язків;

–     застосовувати інструменти протидії корупційним проявам;

–     реалізовувати належні способи врегулювання потенційного та реального конфлікту інтересів в конкретних ситуаціях;

–  застосовувати порядок отримання та обробки повідомлень про корупцію в державних органах та органах місцевого самоврядування;

–     організовувати ефективний контроль і нагляд за виконанням законів у сфері запобігання корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;

–   налагоджувати зв'язки з громадськістю, засобами масової інформації з метою запобігання та протидії корупції.

навички

–   ідентифікації корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення пов’язаного з корупцією;

–     застосування норм антикорупційного законодавства для регулювання практичних ситуацій, пов’язаних з корупцією на публічній службі;

–     здійснення оцінки корупційних ризиків своєї діяльності та діяльності органу, установи, організації, причини їх виникнення;

–     вживання заходів в рамках своїх посадових компетенцій щодо усунення виявлених корупційних ризиків;

–     врегулювання конфлікту інтересів на державній службі;

–  застосування порядку отримання та обробки повідомлень про корупцію в державних органах та органах місцевого самоврядування;

– розробки пропозицій щодо удосконалення організаційного забезпечення антикорупційної діяльності в органах  державної влади  чи органах  місцевого самоврядування.

Додаткова інформація:

За додатковою  інформацією звертатися : Козарь Тетяна Петрівна,

директор Центру підвищення кваліфікації Класичного приватного університету.

0996063888, 0674182327 (вайбер)

 


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV V VI VII


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 1

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

вул. Жуковського 70-б, м. Запоріжжя, Україна, 69002

Запорізька

4.8

відгуків: 2
Рейтинг навчального заходу
  • Програма є практико-орієнтованою 5
  • Зміст програми відповідає моїм потребам у професійному навчанні 4.5
Інші програми за цим напрямом