«ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ»

«ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ»

Спеціальна короткострокова програма

Опис програми:

Метою спеціальної короткострокової програми підвищення кваліфікації «Запобігання і протидія корупції в органах публічної влади» є  засвоєння правових знань з питань запобігання корупції та шляхів реалізації антикорупційної політики в Україні. Підвищення компетентності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та виявлення корупції при виконанні покладених на них службових обов’язків.

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму: професійні знання; знання законодавства; прийняття ефективних рішень; комунікація та взаємодія.

Форма навчання: Змішана (поєднання очної та дистанційної з використанням спеціальних інтернет-платформ, вебсайтів, електронних систем навчання). Доступ до вебкабінету надається при реєстрації у віртуальній аудиторіі Класичного приватного університету:  http://www.zhu.edu.ua/cpu_edu/?redirect=0

Цільова група:

посадові особи місцевого самоврядування;

        - депутати місцевих рад;

       - державні службовці  категорій «Б» та «В».

Обсяг програми: 1,0 кредит ЄКТС.

Тривалість програми та організація навчання: 2 тижні.

Структура  програми

Тема 1.      Поняття корупції та державна антикорупційна політика в Україні.  

Поняття корупції. Поняття корупційного правопорушення. Поняття правопорушення, пов’язаного з корупцією. Антикорупційна політика держави. Антикорупційна стратегія держави. Антикорупційна програма. Моніторинг та оцінка ефективності державної антикорупційної політики. Інформаційна система моніторингу реалізації антикорупційної політики. Антикорупційна експертиза.

Тема 2.      Правові засади та інституційні механізми запобігання корупції в Україні.

Законодавство України у сфері запобігання корупції. Запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища. Обмеження щодо одержання подарунків. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування. Обмеження спільної роботи близьких осіб. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів. Фінансовий контроль. Захист викривачів. Інші механізми запобігання і протидії корупції. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування. Антикорупційна експертиза. Спеціальна перевірка. Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Вимоги щодо прозорості та доступу до інформації.

Тема 3.      Правовий статус суб’єктів, уповноважених на здійснення заходів, щодо запобігання та протидії корупції в Україні.

           Суб’єкти із загальними повноваженнями. Суб’єкти зі спеціальними повноваженнями. Суб’єкти з повноваженнями учасника антикорупційних заходів. Статус та повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції. Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції. Національне антикорупційне бюро. Спеціалізована антикорупційна прокуратура Офісу Генерального прокурора. Вищий антикорупційний суд. Основні функції спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Тема 4.      Запобігання корупції в практичній діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в Україні. Корупційні ризики на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування в Україні.

           Інституційні ризик. Загальносистемні (зовнішні) ризики. Ідентифікація корупційних ризиків, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення пов’язаного з корупцією. Підготовка та планування оцінки корупційних ризиків. Виявлення корупційних ризиків. Аналіз та визначення рівня ризиків. Реагування на корупційні ризики. Інформування. Моніторинг та перегляд ризиків.

Тема 5.      Відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення в Україні.  

Види юридичної відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Кримінальна відповідальність, адміністративна відповідальність, дисциплінарна відповідальність, цивільна відповідальність Відшкодування збитків, шкоди, завданих державі внаслідок вчинення корупційного правопорушення. Незаконні акти та правочини. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення. Вилучення незаконно одержаного майна.

Очікувані результати навчання

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання

    формування та реалізації антикорупційної політики в Україні;

    поняття корупційного правопорушення, видів відповідальності за вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією;

    основних вимог чинного законодавства України з питань запобігання і протидії проявам корупції;

    ознак корупційних ризиків в діяльності публічних службовців;

     шляхів запобігання та способів врегулювання конфлікту інтересів у діяльності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;

    завдань та принципів внутрішнього контролю, організації контролю за виконанням законів щодо запобігання корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;

    суб’єктів, типів та термінів подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

    складу і порядку формування звітності органів державної влади та органів місцевого самоврядування про організацію, планування і здійснення заходів щодо запобігання корупції;

    видів та підстав притягнення державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування до юридичної відповідальності за порушення антикорупційного законодавства.

уміння

    ефективно реалізовувати державну політику щодо запобігання та протидії корупційним проявам в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;

    визначати шляхи і методи дотримування чинного законодавства з питань запобігання та протидії проявам корупції;

    здійснювати аналіз і самоаналіз професійних дій, особистісних і ділових якостей посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

    організовувати заходи щодо виявлення фактів корупційних діянь і усунення наслідків правопорушень, пов’язаних з корупцією;

    використовувати положення антикорупційного законодавства при виконанні службових обов’язків;

    застосовувати інструменти протидії корупційним проявам;

    реалізовувати належні способи врегулювання потенційного та реального конфлікту інтересів в конкретних ситуаціях;

    застосовувати порядок отримання та обробки повідомлень про корупцію в державних органах та органах місцевого самоврядування;

    організовувати ефективний контроль і нагляд за виконанням законів у сфері запобігання корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;

    налагоджувати зв'язки з громадськістю, засобами масової інформації з метою запобігання та протидії корупції.

 

навички

    ідентифікації корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення пов’язаного з корупцією;

    застосування норм антикорупційного законодавства для регулювання практичних ситуацій, пов’язаних з корупцією на публічній службі;

    здійснення оцінки корупційних ризиків своєї діяльності та діяльності органу, установи, організації, причини їх виникнення;

    вживання заходів в рамках своїх посадових компетенцій щодо усунення виявлених корупційних ризиків;

    врегулювання конфлікту інтересів на державній службі;

    застосування порядку отримання та обробки повідомлень про корупцію в державних органах та органах місцевого самоврядування;

    розробки пропозицій щодо удосконалення організаційного забезпечення антикорупційної діяльності в органах  державної влади  чи органах  місцевого самоврядування.


Спеціальна короткострокова програма розміщена http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/node/5708

Додаткова інформація:

Навчальний матеріал опрацьовується в режимі віддаленого часу  в особистому кабінеті слухача на віртуальній аудиторіі Класичного приватного університету:  http://www.zhu.edu.ua/cpu_edu/?redirect=0  , а також передбачені  заняття в системі ZOOM . 


За додатковою  інформацією звертатися : Козарь Тетяна Петрівна, директор Центру підвищення кваліфікації Класичного приватного університету.

0996063888, 0674182327 (вайбер)

Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV V VI VII


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 1

Дати наборів за цією програмою

Початок Завершення Наявність місць Вартість
16 Квітня 2021 30 Квітня 2021 44 Iнші умови переглянути
Місце проведення курсу

вул. Жуковського 70-б, м. Запоріжжя, Україна, 69002

Запорізька

Інші навчальні заходи за цим напрямом