ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ

Запобігання і протидія корупції

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Безкоштовно
Форма навчання - Дистанційна
Погоджено з НАДС - наказ НАДС від 24 грудня 2020 р. № 254-20
Напрям:
  • Запобігання корупції та забезпечення доброчесності
Компетентності:
  • Знання законодавства
  • Комунікація та взаємодія
  • Прийняття ефективних рішень
  • Робота з інформацією

Опис програми:

Мета програми - комплексне підвищення рівня знань, умінь і навичок, потрібних для запобігання корупції у професійній діяльності посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування.

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму: знання законодавства,  знання професійної етики,  прийняття ефективних рішень,  комунікація та взаємодія,  робота з інформацією.

Структура програми

Тема 1. Антикорупційне законодавство: теорія, практика, новели

Тема 2. Публічно-управлінські аспекти запобігання та протидії корупції у системі органів державної влади та місцевого самоврядування

Тема 3. Антикорупційна етика: етичні стандарти та інфраструктура у системі органів державної влади та місцевого самоврядування

Тема 4. Імплементація досвіду країн ЄС у здійсненні заходів щодо запобігання та протидії корупції на публічній службі

Очікувані результати навчання

За результатами навчання слухачі повинні підвищити рівень:

1. Знань:

- останніх змін і доповнень у галузі антикорупційного законодавства;

- стандартів антикорупційної етичної інфраструктури публічної служби в країнах ЄС та Україні;

- успішних кейсів запобігання корупції на публічній службі в країнах ЄС та  Україні;

- вітчизняних та європейських історичних традицій протидії корупції на регіональному та місцевому рівнях державного управління.

2. Умінь:   

- приймати законні та етично виважені рішення щодо запобігання корупції у професійній діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

- планувати та організовувати реалізацію комплексних програм щодо формування та розвитку антикорупційної етичної інфраструктури публічної служби;

- організовувати та здійснювати контроль в органах виконавчої влади за дотриманням антикорупційного законодавства;

- налагоджувати зв’язки з громадськістю та засобами масової інформації з метою запобігання та протидії корупції.

3. Навичок:

- оцінювати відповідність поведінки державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування вимогам антикорупційного законодавства та етичним стандартам; 

- комунікувати відповідно до антикорупційного законодавства, етичних стандартів та  культурно-історичних традицій запобігання корупції;

- вчасно виявляти та вирішувати конфлікт інтересів у діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

- взаємодіяти з представниками державного управління та місцевого самоврядування країн ЄС з питань імплементації антикорупційних стандартів публічного управління.

Посилання на сторінку вебсайту провайдера

http://sites.znu.edu.ua/cpo/


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Голова Заступник Перший заступник

Вимоги до учасників навчання:
<p>наявність вищої освіти не нижче першого (бакалаврського) рівня</p>


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.26

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Запорізька

4.9

відгуків: 38
Рейтинг навчального заходу
  • Програма є практико-орієнтованою 4.9
  • Зміст програми відповідає моїм потребам у професійному навчанні 5
Інші програми за цим напрямом