ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА. УПРАВЛІННЯ ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ ЯК СКЛАДОВА МУНІЦИПАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА. УПРАВЛІННЯ ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ ЯК СКЛАДОВА МУНІЦИПАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Спеціальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета програми: формування знань щодо етапів організації екологічно безпечної та економічно мотивованої системи управління ТПВ на різних рівнях (від національного до місцевого), процесів раціонального та ефективного використання вторинних ресурсів, шляхів мінімізації утворення ТПВ, збільшення рівня їх утилізації та забезпечення екологічної безпеки при поводженні з ними.

Цільова аудиторія: Посадові особи виконавчих апаратів районних рад, виконкомів об’єднаних територіальних  громад, міськрайвиконкомів.

Обсяг програми: 0,33 кредита ЄКТС (10 год).

Форма навчання: змішана

Додаткова інформація:

Структура програми

Тема 1. Національна стратегія управління відходами

Тема 2. Імплементація вимог директив ЄС у сфері поводження з відходами

Тема 3. Сучасний стан законодавства України в сфері поводження з ТПВ

Тема 4. Регіональна стратегія поводження з твердими побутовим відходами.

Тема 5. Практичні рекомендації щодо реалізації Стратегії поводження з твердими побутовим відходами для органів самоврядування

Тема 6. Інвентаризація полігонів і звалищ ТПВ, підготовка документів, що посвідчують право на користування земельними ділянками під об’єктами МВВ, та паспортизація МВВ

Тема 7. Паспортизація місць видалення відходів

Тема 8. Організація системи збирання і транспортування ТПВ на територіях населених пунктів

Тема 9. Сучасні технології захоронення ТПВ.

Тема 10. Техніко-експлуатаційне оснащення полігонів і звалищ твердих побутових відходів згідно діючий законодавчо-нормативних вимог

Тема 11. Сучасні технології сортування і переробки ТПВ

Тема 12. Сучасні технології термічного знешкодження ТПВ

Тема 13. Сучасні технології біологічного знешкодження ТПВ

Тема 14. Розробка схем санітарного очищення населених пунктів

Тема 15. Етапи формування плану дій з управління відходами на місцевому рівні

Підсумковий контроль. Тестування через майданчик Моodle).

Після завершення навчання слухачі повинні демонструвати знання

 • основні характеристики відходів, джерел їх утворення;
 • законодавчо-правові та організаційні аспекти поводження з твердими побутовими відходами;
 • головні положення європейського законодавства у сфері управління відходами;
 • принципи та методи функціонування системи поводження з відходами, механізмів управління ними та стратегічних напрямів формування й реалізації комплексної системи поводження з відходами на місцевому, регіональному та національному рівнях;
 • правила збирання, транспортування та захоронення відходів;
 • технології переробки, знешкодження та утилізації побутових відходів;
 • знати основні характеристики відходів, джерел їх утворення;
 • законодавчо-правові та організаційні аспекти поводження з твердими побутовими відходами;
 • головні положення європейського законодавства у сфері управління відходами;
 • принципи та методи функціонування системи поводження з відходами, механізмів управління ними та стратегічних напрямів формування й реалізації комплексної системи поводження з відходами на місцевому, регіональному та національному рівнях;
 • правила збирання, транспортування та захоронення відходів;
 • технології переробки, знешкодження та утилізації побутових відходів;

уміння:

 • обирати методи поводження з твердими побутовими відходами;
 • приймати рішення щодо схеми збирання, транспортування, переробки та видалення твердих побутових відходів із умови мінімального впливу на довкілля;
 • формувати на місцевому рівні план дій з управління твердими побутовими відходами, враховуючи місцеві екологічні, економічні та соціальні критерії й інфраструктуру населених міст;

навички:

 • правильно користуватися положеннями діючих законодавчо-нормативних документів, що регулюють сферу поводження з твердими побутовими відходами.

Для кого призначена ця програма:

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV V VI VII


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.3

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

м. Полтава вул. Європейська49

Полтавська

Інші навчальні заходи за цим напрямом