ЗАГАЛЬНА ПРОФЕСІЙНА (СЕРТИФІКАТНА) ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬ ПОСАДИ КАТЕГОРІЇ «Б»»

ЗАГАЛЬНА ПРОФЕСІЙНА (СЕРТИФІКАТНА) ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, які займають посади категорії «Б»»

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Опис програми:

 Загальна інформація

Назва програми

Підвищення рівня професійної компетентності державних  службовців, які займають посади категорії «Б»

Шифр програми

ЗП/2020/005

Тип програми за змістом

загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації

Форма навчання

Дистанційна

 

Цільова група

державні службовці, які займають посади категорії «Б»

Найменування замовника освітніх послуг у сфері професійного навчання за програмою

Національне агентство України з питань державної служби

 

Обсяг програми

2 кредити ЄКТС

Тривалість програми та організація навчання

дистанційно в синхронному режимі (режимі реального часу) – один тиждень

дистанційно в асинхронному режимі – один тиждень.

Мова (мови) викладання

українська

Напрям (напрями) підвищення кваліфікації, який (які) охоплює програма

підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади категорії «Б»

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму

професійні знання;

лідерство;

прийняття ефективних рішень;

комунікація та взаємодія

 

 

Укладач (укладачі) програми

Гришко Володимир Васильович, д.е.н., професор, професор кафедри публічного управління, адміністрування та права Національного університету імені Юрія Кондратюка, gvv45@ukr.net

Лахижа Микола Іванович, д.держ.упр., професор, професор кафедри публічного управління, адміністрування та права Національного університету імені Юрія Кондратюка, lahisha@ukr.net

Кульчій Інна Олексіївна, к.держ.упр., доцент, доцент кафедри публічного управління, адміністрування та права Національного університету імені Юрія Кондратюка, nafusail@gmail.com

 

2. Загальна мета

Підвищення рівня професійних знань щодо впровадження електронного урядування та електронної демократії; прав, свобод та обов’язків людини і громадянина, засад запобігання та протидії дискримінації; вирішення комплексних завдань; ефективного використання ресурсів; аналізу державної політики та планування заходів з її реалізації та інше.

3.Очікувані результати навчання

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання

особливостей Європейської та євроатлантичної інтеграції України

концептуальних засад впровадження електронного урядування та електронної демократії;

прав, свобод та обов'язків людини і громадянина, засад запобігання та протидію дискримінації;

у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

правових та організаційних засад функціонування системи запобігання корупції та забезпечення доброчесності;

основ управління публічними фінансами;

засад протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом;

засад стратегічного планування;

основ стратегічного управління;

інструментів та технологій комунікації;

інструментів взаємодії державного органу з громадськістю;

гендерної політики та гендерної рівності;

сучасної ділової української мови та правопису

уміння

вирішувати комплексні завдання;

ефективно використовувати ресурси;

аналізувати державну політику та планувати заходів з її реалізації;

вміння обґрунтовувати власну позицію;

навички

ефективної комунікації та публічних виступів;

співпраці та налагодження партнерської взаємодії;

ведення ділових переговорів;

досягнення кінцевих результатів

 

4. Викладання та навчання

(методи навчання, форми проведення навчальних занять )

вебінари, завдання для самостійної роботи, тестування, онлайн тренінги, майстер-класи, ігрові технології, кейсові методики.

Ресурсне забезпечення дистанційного навчання

Назва вебплатформи, вебсайту, електронної системи навчання, через які здійснюватиметься таке навчання, посилання (вебадреси)

Вебплатформа дистанційного навчання Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

MOODLE,  https://dist.nupp.edu.ua/

навчання в синхронному режимі (режимі реального часу) – надається доступ до вебкабінету

 


Оцінювання і форми поточного, підсумкового контролю

Критерії оцінювання та їх питома вага у підсумковій оцінці (%)

проходження онлайн курсу – 40%

опрацювання обов’язкової літератури, інформаційних та інших матеріалів – 20%

поточний контроль – 10%

підсумковий контроль – 30%

Документ про підвищення кваліфікації видається за умови набрання учасником професійного навчання не менше ніж 75%, обрахованих з урахуванням питомої ваги кожного із критеріїв оцінювання.

Форми та періодичність поточного контролю

тестування по кожній темі дистанційного курсу

Форма підсумкового контролю

комп’ютерне тестування на дистанційній платформі MOODLE.

МОДУЛІ ПРОГРАМИ:

Обов’язкові модулі

Модуль 1. Європейська та євроатлантична інтеграція України.

Модуль 2. Формування та реалізація національної антикорупційної політики в умовах глобалізації.

Модуль 3. Впровадження електронного урядування та електронної демократії в Україні.

Модуль 4. Управління публічними фінансами.

Модуль 5. Основи стратегічного управління та планування.

Вибіркові модулі

Модуль 6. Інструменти та технології комунікації.

Модуль 7. Гендер та гендерна рівність.

Модуль 8. Сучасна ділова українська мова та правопис.


Додаткова інформація:

Державне замовлення Національного агентства України з питань державної служби


Матеріали щодо організації курсів надходять учасникам за день до початку проведення!

Дякуємо за розуміння!


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: Б

Необхідна кваліфікація слухача:
-


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 2

Питання та відповіді щодо курсу

Дати наборів за цією програмою

Початок Завершення Наявність місць Вартість
04 Грудня 2020 18 Грудня 2020 66 Безкоштовно переглянути
07 Грудня 2020 18 Грудня 2020 44 Безкоштовно переглянути
14 Грудня 2020 26 Грудня 2020 50 Безкоштовно переглянути
11 Грудня 2020 24 Грудня 2020 48 Безкоштовно переглянути
Місце проведення курсу

м. Полтава, пр-т. Першотравневий 24

Полтавська

5

відгуків: 14
Рейтинг навчального заходу
  • Програма є практико-орієнтованою 5
  • Зміст програми відповідає моїм потребам у професійному навчанні 4.9
Інші навчальні заходи за цим напрямом