ЗАГАЛЬНА КОРОТКОСТРОКОВА ПРОГРАМА "УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ З ПИТАНЬ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ"

Загальна короткострокова програма "Управління проектами з питань місцевого розвитку"

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Безкоштовно
Напрям:
  • Проєктний менеджмент

Опис програми:

Мета  програми :

набуття знань теоретичних основ управління проектами та формування навичок розробки та написання проектів для вирішення завдань місцевого розвитку, зокрема для участі у конкурсах проектів та для отримання грантового фінансування.

 

Форма навчання: денна

 

Обсяг програми: 0,33кредита ЄКТС (аудиторних занять - 8 год. (0, 3 кредита) самостійної навчальної роботи слухачів - 2 (0,03 кредита).

 

Структура програми

1. Основи управління проектами в публічній сфері

2. Загальні підходи до планування проектів

3. Формування команди управління проектом

4. Написання та подача заявок на конкурси проектів.

 

Очікувані результати:

у результаті участі у навчанні слухачі повинні знати:

      основні поняття та спеціальну термінологію проектної діяльності;

      особливості організації проектної роботи, загальні підходи та інструменти ідентифікації та планування проектної діяльності;

      особливості управління проектами у сфері державного управління та місцевого самоврядування, а також джерела їх фінансування;

      загальну структуру проектної заявки.

 

у результаті участі у навчанні слухачі повинні вміти:

      визначити та описати проблему, сформулювати назву та визначити мету проекту;

      здійснити структуризацію для розробки базового плану проекту, побудувати календарний графік виконання робіт проекту;

      визначити загальну структуру бюджету проекту;

      визначити склад проектної команди з функціональним розподілом ролей для написання та успішної реалізації проекту.


Цільова група:

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV V VI VII


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.33

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

смт. Брюховичі, м. Львів, вул. Сухомлинського, 16

Львівська

Інші програми за цим напрямом