ЗАГАЛЬНА КОРОТКОСТРОКОВА ПРОГРАМА "СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ"

Загальна короткострокова програма "Сучасні технології управління персоналом"

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Безкоштовно
Напрям:
  • Управління персоналом на державній службі

Опис програми:

Мета  програми :

надати слухачам курсу системне розуміння сучасних можливостей використання людських ресурсів для підвищення ефективності бізнесу та основних функцій управління персоналом  організації

.

 

Форма навчання: денна

 

Обсяг програми: 0,67 кредита ЄКТС (аудиторних занять - 16 год. (0,53 кредита) самостійної навчальної роботи слухачів - 4 (0,13 кредита).

 

Структура програми

1. Стратегічне управління людськими ресурсами сучасних органів публічної  влади

2. Впровадження сучасних методів відбору кандидатів на посади державної службикатегорій “Б” та “В”: практичні аспекти проведеня співбесіди

3. Сучасна модель управління персоналом: реалізація HR функції керівником

 

Очікувані результати:

у результаті участі у навчанні слухачі повинні знати:

-  можливостями використання  досвіду щодо управління персоналом країн розвиненої демократії для підвищення ефективності та результативності діяльності органів  публічної влади .

-          концепції/підходи до стратегічного управління людськими ресурсами та підходи до розробки кадрової політики сучасної організації ;

-          нові та традиційні підходи до  здійснення таких функцій управління людськими ресурсами як планування, набір, відбір, адаптація персоналу, розвиток та оцінка людських ресурсів, компенсації та винагороди;

-          загальні засади застосування компетенційного підходу до управління людськими ресурсами.

-          у результаті участі у навчанні слухачі повинні вміти:

 

-          ідентифікувати  функції управління людськими ресурсами;

 

-          застосовувати сучасні підходи до розробки HR стратегії, аналізувати кадрову політику;

-          аналізувати проблеми що виникають в процесі управління людськими ресурсами;

-          демонструвати навички організації та проведення співбесіди

-          обирати адекватні завданням методи відбору,розвитку оцінки та мотивації персоналу;

-          застосовувати сучасні методи розвитку організаційної культури ;

-          застосовувати системний підхід до розв’язання  проблем та прийняття рішень в галузі управління людськими ресурсами.


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

смт. Брюховичі, м. Львів, вул. Сухомлинського, 16

Львівська

Інші програми за цим напрямом