ЗАГАЛЬНА КОРОТКОСТРОКОВА ПРОГРАМА "ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ"

Загальна короткострокова програма "Особливості формування та використання місцевих бюджетів"

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Безкоштовно
Напрям:
  • Управління публічними фінансами

Опис програми:

Мета  програми :

формування та розвиток в учасників компетентностей і навичок, необхідних для ефективного вирішення завдань професійної діяльності щодо формування та використання місцевих бюджетів в умовах процесів децентралізації в Україні.

 

Форма навчання: денна

 

Обсяг програми: 0,33кредита ЄКТС (аудиторних занять - 8 год. (0, 3 кредита) самостійної навчальної роботи слухачів - 2 (0,03 кредита).

 

Структура програми

1. Фінансова децентралізація місцевих бюджетів в Україні

2. Податкова політика України на сучасному етапі

3. Програмно-цільовий метод формування бюджетів в Україні

4. Прогнозування окремих статей надходжень і видатків місцевих бюджетів (практичне заняття у комп’ютерному класі).

 

Очікувані результати:

у результаті участі у навчанні слухачі повинні знати:

-        чинні нормативно-правові акти з питань адміністративно-територіального устрою України, бюджетної політики та децентралізації, зокрема утворення та діяльності ОТГ;

-        сутність бюджетної політики як складових державного регулювання економіки;

-        політику спроможності громад;

-        сутність фінансової децентралізації в Україні;

-        функціональні повноваження центральних та місцевих органів влади, зокрема місцевого самоврядування у сфері фінансової децентралізації;

-        сутність програмно-цільового методу бюджетування;

-        показники бюджетних витрат та результатів;

-        джерела інформації та модель для аналізу бюджетних процесів на регіональному рівні;

-        порядок роботи з комп’ютерними програмами, які реалізують бюджетні підмоделі;

-        особливості врахування результатів прогнозування для стратегічного планування розвитку ОТГ.

 

у результаті участі у навчанні слухачі повинні вміти:

-        здійснювати пошук законодавства з проблемних питань щодо формування та використання місцевих бюджетів;

-        аналізувати й узагальнювати інформацію щодо можливостей використання програмно-цільового методу при формуванні конкретного місцевого бюджету;

-        здійснювати пошук потенційних джерел залучення ресурсів в місцевий бюджет через отримання міжнародних грантів;

-        аналізувати й узагальнювати інформацію при розподілі  фінансових ресурсів для вирішення важливих соціальних проблем розвитку ОТГ;

-        розробляти заходи, плани організаційно-технічних перетворень для забезпечення виробництва тих товарів та наданню послуг, які не пропонуються або пропонуються в недостатніх обсягах суб’єктами підприємницької діяльності, і виділяти на це кошти з місцевого бюджету;

-        враховувати результати прогнозування для стратегічного планування розвитку території;

-        прогнозувати окремі статті надходжень і видатків місцевих бюджетів. 


Цільова група:

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV V VI VII


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.33

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

смт. Брюховичі, м. Львів, вул. Сухомлинського, 16

Львівська

Інші програми за цим напрямом