ЗАГАЛЬНА КОРОТКОСТРОКОВА ПРОГРАМА "МЕНЕДЖМЕНТ ТА УПРАВЛІНСЬКЕ ЛІДЕРСТВО В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ"

Загальна короткострокова програма "Менеджмент та управлінське лідерство в органах публічної влади"

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Безкоштовно
Напрям:
  • Лідерство

Опис програми:

Мета  програми :

розвинути у слухачів базові навички здійснення менеджменту та  трансформаційного лідерства на особистому, груповому та організаційному рівнях та розвитку організаційної культури в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

 

Форма навчання: денна

 

Обсяг програми: 0,67 кредита ЄКТС (аудиторних занять - 16 год. (0,53 кредита) самостійної навчальної роботи слухачів - 4 (0,13 кредита).

 

Структура програми

1. Сучасні концепції управління органами публічної влади: концепції мікроефективності та ланцюжка публічних цінностей (PVC) для підвищення довіри до органів влади

2. Ефективний менеджмент в органах публічної влади

3. Розвиток управлінських компетенцій керівника та сервісних та інноваційних характеристик організаційної культури в органах публічної влади

4. Трансформаційне лідерство: практичні аспекти здійснення в органах публічної влади

Очікувані результати:

у результаті участі у навчанні слухачі повинні знати:

- основні концепції менеджменту та лідерства у контексті сучасних теорій організаційної поведінки та організаційної культури;

- можливостями використання  досвіду країн розвиненої демократії щодо впровадження підходів Публічного Врядування та  Паблік Менеджменту у контексті концепції Мета Врядування для підвищення ефективності та результативності діяльності органів  влади.

 

у результаті участі у навчанні слухачі повинні вміти:

- аналізувати основні проблеми організації та організаційної поведінки

- демонструвати базові навички здійснення менеджменту та  лідерства на особистому, груповому та організаційному рівнях.

- вміти розробляти критерії оцінки впливу лідерства та організаційної культури на ефективність діяльності органів влади;

- набути навички поведінки під час публічного виступу/презентації


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV V VI VII

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.67

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

смт. Брюховичі, м. Львів, вул. Сухомлинського, 16

Львівська

Інші програми за цим напрямом