ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ

Спеціальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета програми: формування компетентностей керуючих справами (їх заступників), начальників та спеціалістів організаційних відділів виконавчих апаратів районних рад, рад об’єднаних територіальних громад щодо результативного та ефективного вирішення завдань професійної діяльності.

Форма навчання: очна (денна)

Обсяг програми: 10 годин (0,33 кредиту ЄКТС), в тому числі: аудиторні заняття – 8 годин; самостійна робота – 2 години. 

Структура програми :

1.    Доступ до публічної інформації: проблеми державного регулювання. Правові відносини, пов’язані із захистом і обробкою персональних даних. Відкриті дані.

2.    Підготовка до чергового етапу декларування. Подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

3.    Децентралізація влади в Україні. Пріоритетні завдання реформування місцевого самоврядування  в області.

4.    Професійний розвиток персоналу публічної служби: компетентнісний підхід. Проходження служби в органах місцевого самоврядування.

Очікувані результати:

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання:

-

знати нормативно-правові акти, які забезпечують проведення державної політики з питань захисту персональних даних, доступу до публічної інформації, відкритих даних в органах публічної влади;        

-

розуміти особливості роботи системи електронного декларування;

-

знати порядок подання декларації особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

-

знати особливості формування та функціонування об’єднаних територіальних громад в процесі проведення децентралізації влади в Україні;

-

знати правові аспекти проходження служби в органах місцевого самоврядування та особливості застосування Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».


уміння:

-

уживати заходи щодо виявлення фактів корупційних діянь, усунення наслідків правопорушень, пов’язаних із корупцією;

-

працювати з розділами електронної декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

-

користуватися Єдиним державним реєстром електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

-

забезпечувати в державних органах та органах місцевого самоврядування умови для повідомлень їх працівниками (викривачами) про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»;

-

отримувати та обробляти повідомлення викривачів про корупцію в державних органах та органах місцевого самоврядування та забезпечувати розгляд повідомлень.

 


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: VII VI V IV


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.33

Набір слухачів не розпочато.

Питання та відповіді щодо курсу

Місце проведення курсу

Шпитальна,7

Тернопільська

Інші навчальні заходи за цим напрямом