ЗАГАЛЬНА ПРОФЕСІЙНА (СЕРТИФІКАТНА) ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції та забезпечення доброчесності

Загальна професійна (сертифікатна) програма
Джерело фінансування - Безкоштовно
Форма навчання - Дистанційна
Погоджено з НАДС - наказ НАДС від 27 липня 2022 р. № 60-22
Напрям:
  • Для уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції
Компетентності:
  • Знання законодавства
  • Професійні знання

Опис програми:

Загальна мета: професійний розвиток уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції щодо ефективного виконання покладених на них завдань, забезпечення дієвого функціонування інструментів запобігання корупції в діяльності органу влади та органу місцевого самоврядування

 

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

знання національного та міжнародного законодавства з питань запобігання корупції; 

- професійні знання правових та організаційних засад функціонування системи запобігання корупції та забезпечення доброчесності в органі влади та органу місцевого самоврядування; 

- підвищення ефективності взаємодії уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції як з працівниками органу влади або органу місцевого самоврядування так і з іншими суб’єктами у сфері протидії корупції

 

Цільова група: уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції (державні службовці та посадових осіб місцевого самоврядування)

 

Тривалість програми: дистанційно в асинхронному режимі до чотирьох тижнів; дистанційно в синхронному режимі (режимі реального часу) – до трьох днів

  

Форма навчання: дистанційна

 

Структура програми:

Обов’язкові модулі програми

Модуль 1. Стандарти запобігання корупції

Модуль 2. Професія антикорупційного уповноваженого

Модуль 3. Практикум «Практика роботи антикорупційного уповноваженого»

Вибіркові модулі програми

Модуль 4. Організація роботи з викривачами корупції у державних органах та органах місцевого самоврядування - платформа cтудії онлайн-освіти Educational Era (EdEra) 

Модуль 5. Поняття викривання корупції, права та гарантії викривачів – національна онлайн-платформа «Дія. Цифрова освіта»  

 

Для успішного проходження навчання Вам необхідно:

1. Подати заявку на Порталі управління знаннями. Далі, Вам на вказану вами електронну адресу буде надіслано лист з посиланням на Google анкету УШУ, яку необхідно обов’язково заповнити, що є остаточним етапом Вашої реєстрації на навчання.  

Звертаємо Вашу увагу, що Портал управління знаннями приймає заявки в обмеженій кількості в залежності від наявності вільних місць. У разі не заповнення Google анкети протягом двох діб заявка буде відхилена провайдером для надання можливості іншим бажаючим подати заявку на вказану програму. Реєстрація на програму закінчується за 2 (два) робочих дні до дати початку навчання.

 

2. Отримати сертифікати про проходження дистанційної частини курсу в асинхронному режимі за обов’язковими модулями 1 – 2  (посилання на курс ви отримаєте у листі від УШУ) та за одним онлайн-курсом із запропонованих вибіркових модулів 4 або 5 – надіслати два сертифікати до УШУ у термін, зазначений у листі-запрошенні.

 

 3. Після завершення дистанційної асинхронної частини курсу надається доступ до вебкабінету сервісу Zoom для участі у вебінарі за модулем 3 у режимі реального часу.

 

Очікувані результати навчання:

Знання: 

міжнародних та національних антикорупційних стандартів;

- особливостей роботи спеціалізованих антикорупційних органів України напрямів взаємодії з антикорупційними органами уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції; 

- поняття доброчесності та її складових;

- поняття корупційного правопорушення та правопорушення пов’язаного з корупцією;

- видів юридичної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією;

- організаційно-правових засад забезпечення діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції;

- сутності поняття «викривач», гарантій захисту викривачів за законодавством України основ роботи з конфліктом інтересів, організацією деклараційної кампанії в органі;

- види внутрішніх документів з управління корупційними ризиками та порядок їх затвердження.

Уміння:

застосовувати положення антикорупційного законодавства у повсякденній службовій діяльності;

- аналізувати міжнародні антикорупційні стандарти;

- реалізовувати права і обов’язки, закріплені нормами законодавства за уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) з питань запобігання та виявлення корупції;

- застосовувати порядок отримання та обробки повідомлень про корупцію в державних органах та органах місцевого самоврядування;

- розрізняти поняття реального та потенційного конфлікту інтересів..

Навички:

організації ефективної антикорупційної роботи в органі державної влади та органі місцевого самоврядування; 

- застосовувати практичний інструментарій запобігання корупції; 

- застосування порядку отримання та обробки повідомлень про корупцію в державних органах та органах місцевого самоврядування;

- налагоджування та підтримання ефективних комунікативних каналів зі службовцями органу влади та органу місцевого самоврядування, керівництвом, НАЗК, іншими суб’єктами у сфері протидії корупції;

- проведення перевірки осіб та/або організацій на доброчесність; 

- виявлення та врегулювання конфлікту інтересів в органі;

- організації деклараційної кампанії в органі.

 

Зважаючи на реалізацію програми в режимі реального часу, навчальне місце учасника програми має відповідати таким технічним вимогам:

1. Наявність відео карти та камери.

2. Наявність мікрофону.

3. Наявність інтернет зв’язку із швидкістю не менше ніж 20 Мбіт/с.

 

Контакти від Української школи урядування 

тел. +38 (098) 350-33-23, +38 (093) 364-50-17, 044-455-05-73, 044-223-49-26, 044-223-49-27

електронна адреса: trening-centr@usg.org.ua


Цільова група:


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 2

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

вулиця Миколи Шепелєва , будинок 3а

Київ

4.9

відгуків: 101
Рейтинг навчального заходу
  • Програма є практико-орієнтованою 4.9
  • Зміст програми відповідає моїм потребам у професійному навчанні 4.9