ЗАГАЛЬНА ПРОФЕСІЙНА (СЕРТИФІКАТНА) ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції та забезпечення доброчесності

Загальна професійна (сертифікатна) програма
Джерело фінансування - Безкоштовно
Форма навчання - Дистанційна
Напрям:
  • запобігання корупції та забезпечення доброчесності
Компетентності:
  • Знання законодавства
  • Професійні знання

Опис програми:

Загальна мета: підвищення спроможності уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції щодо ефективного виконання покладених на них завдань, забезпечення дієвого функціонування превентивних інструментів запобігання корупції.

 

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

- знання законодавства щодо запобігання корупції;

- професійні знання правових та організаційних засад функціонування системи запобігання корупції та забезпечення доброчесності.

 

Цільова група: уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції (державні службовці та посадових осіб місцевого самоврядування)


Тривалість програми: дистанційно в асинхронному режимі до чотирьох тижнів; дистанційно в синхронному режимі (режимі реального часу) – п’ять днів


Форма навчання: дистанційна


Структура програми:

Обов’язкові модулі програми

Модуль 1. Основні засади запобігання корупції

Модуль 2. Застосування вимог, заборон та обмежень Закону України «Про запобігання корупції» в діяльності державного службовця

Модуль 3. Виконання державним службовцем контрольних та організаційних заходів, спрямованих на запобігання корупції

Модуль 4. Правила етичної поведінки державних службовців та осіб місцевого самоврядування

Вибіркові модулі програми

Модуль 5. Практика організації роботи із запобігання та виявлення корупції антикорупційними уповноваженими

Модуль 6. Організація роботи з викривачами корупції у державних органах та органах місцевого самоврядування

Модуль 7. Формування та реалізація антикорупційної політики в Україні

Модуль 8. Політична корупція


Проходження дистанційної частини курсу  обов'язкових модулів програми – відбувається в асинхронному режимі на платформі http://moodle.usg.org.ua

Ключ доступа для проходження дистанційного навчання в асинхронному режимі надається після підтвердження реєстрації.


Для навчання за вибірковими модулями програмами в синхронному режимі (режимі реального часу) надається доступ до вебкабінету.


Очікувані результати навчання:

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

Знання: 

- поняття корупційного правопорушення, видів відповідальності за вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією;

- організаційно-правових засад забезпечення діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції;

- обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності у зв’язку з перебуванням на державній службі, після припинення державної служби;

- основних положень щодо розроблення, організації та контролю за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаних з корупцією;

- сутності поняття «викривач», гарантій захисту викривачів за законодавством України.

Уміння:

- застосовувати положення антикорупційного законодавства у повсякденній службовій діяльності;

- професійно реагувати на ситуації, які можуть привести до вчинення корупційного правопорушення та запобігати порушенню антикорупційного законодавства, вчиненню адміністративних та кримінальних корупційних правопорушень;

- виявляти та застосовувати належні шляхи і способи врегулювання потенційного та реального конфлікту інтересів в конкретних ситуаціях;

- реалізовувати права і обов’язки, закріплені нормами законодавства за уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) з питань запобігання та виявлення корупції;

- застосовувати порядок отримання та обробки повідомлень про корупцію в державних органах та органах місцевого самоврядування.

Навички:

- розроблення та впровадження антикорупційної програми юридичної особи;

- належного і своєчасного реагування на пропозицію забороненого подарунка чи неправомірної вигоди, а також на виявлення предметів, які можуть бути забороненим подарунком чи неправомірною вигодою;

- застосування положення законодавства щодо викривачів;

- застосування порядку отримання та обробки повідомлень про корупцію в державних органах та органах місцевого самоврядування;

- налагоджування та підтримання ефективних комунікативних каналів з державними службовцями установи (організації), керівництвом, фахівцями НАЗК, іншими органами антикорупційної діяльності.

 

Для успішного проходження навчання Вам необхідно:

Пройти реєстрацію на Порталі управління знаннями. Після підтвердження заявки щодо участі у навчальному заході, Вам на вказану вами електронну адресу буде надіслано лист з посиланням на Google анкету УШУ, яку необхідно обов’язково заповнити, а у відповідь на лист надіслати документ, який підтверджує Вас як уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції, що є остаточним етапом Вашої реєстрації на навчанні.

Звертаємо вашу увагу, що реєстрація на програму закінчується за 2 (два) робочих дні до дати початку навчання.


Зважаючи на реалізацію програми в режимі реального часу, навчальне місце учасника програми має відповідати таким технічним вимогам:

1. Наявність відео карти та камери.

2. Наявність мікрофону.

3. Наявність інтернет зв’язку із швидкістю не менше ніж 20 Мбіт/с.

 

Контактна особа від Української школи урядування – відділ взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування УШУ,

 тел. +38 (098) 350-33-23, +38 (093) 364-50-17, (044) 455-05-73

електронна адреса: trening-centr@usg.org.ua

Додаткова інформація:Цільова група:


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 2

Набір на програму не розпочато.

Провайдер
Місце проведення навчання

вулиця Миколи Шепелєва , будинок 3а

Київ

4.9

відгуків: 62
Рейтинг навчального заходу
  • Програма є практико-орієнтованою 4.9
  • Зміст програми відповідає моїм потребам у професійному навчанні 4.8