ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ З ГРОМАДCЬКІСТЮ

Взаємодія органів державної влади з громадcькістю

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Опис програми:

Мета програми:

 

ознайомити фахівців структурних підрозділів з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю в апаратах органів державної влади із сучасними принципами, стандартами,  механізмами  та  інструментами  взаємодії  органів  державної  влади  з громадськістю;  розвинути  навички  планування,  здійснення  та  оцінки  результатів  взаємодії  з громадськістю.

Підвищити спроможність учасників практично застосовувати техніки та технології інформування громадськості, проведення консультацій з громадськістю залучення громадськості до спільного вирішення актуальних проблем діяльності ЦОВВ із залученням громадськості.

 

Форма навчання: змішана (дистанційно-очна)

Обсяг програми: 60 годин (2 кредити ЄКТС): 40 годин (4 тижні) онлайн- курс; 20 годин (2 дні) офлайн - курс.

 Цільова аудиторія: державні службовці центральних органів виконавчої влади та інших органів.


 

Структура онлайн програми:

Модуль 1.  Засади взаємодії органів виконавчої влади з громадськістю

Тема 1.1. Принципи державного управління

Тема 1.2. Цінності та принципи взаємодії з громадськістю

Тема 1.3. Громадськість, стейкхолдери, організації громадського суспільства

Тема 1.4. Організаційне забезпечення взаємодії з громадськістю

Модуль 2. Рівні та етапи взаємодії з громадськістю

Тема 2.1. Інформування

Тема 2.2. Консультації

Тема 2.3. Залучення до вироблення державної політики

Тема 2.4. Партнерство

Модуль 3. Організація та проведення консультацій з громадськістю

Тема 3.1. Для чого консультуватися з громадськістю? З ким консультуватися?

Тема 3.2. Принципи та стандарти консультацій з громадськістю

Тема 3.3. Публічне громадське обговорення

Тема 3.4. Електронні консультації

Тема 3.5. Що робити із результатами консультацій з громадськістю

Модуль 4. Оцінка діяльності органів виконавчої влади за напрямом «взаємодія з громадськістю»

Тема 4.1. Що таке оцінка та чим вона відрізняється від моніторингу та контролю?

Тема 4.2. Методика оцінки

Тема 4.3. Організація оцінки

Тема 4.4. Як використати результати оцінки?

Офлайн-курс

Модуль 5. Організаційно - діяльнісна гра "Взаємодія органів державної влади з громадськістю"

Сесія 1. Самопрезентація та командоутворення (аудиторні - 4,5 год.)

Сесія 2. Інформування (аудиторні - 4,5 год.)

Сесія 3. Консультації (аудиторні – 3 год.)

Сесія 4. Діалог (аудиторні - 3 год.)

Сесія 5. Партнерство (аудиторні - 3 год.)

 

Очікувані результати:       

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

-         знання нормативно-правової бази, механізмів і інструментів залучення громадськості до процесів формування та реалізації державної політики

-         уміння застосовувати механізми інформування,  консультацій, залучення громадськості до вироблення державної політики, побудови партнерських відносин з громадськістю;

-         уміння планувати та проводити оцінку діяльності органу державної влади за напрямом «взаємодія з громадськістю»;

     навички:

-         практично застосовувати техніки та технології:інформування громадськості;

-         практично застосовувати техніки та технології проведення консультацій з громадськістю;

-         практично застосовувати техніки та технології залучення громадськості до спільної діяльності – діалогу;

-         практично застосовувати техніки та технології залучення громадськості до спільного вирішення актуальних проблем діяльності ЦОВВ із залученням громадськості.

 

Програма акредитована Національним агентством України з питань державної служби України, 04.07.2019 р.

 

Оцінювання і форми поточного, підсумкового контролю:

- тестові завдання по кожному з 4-х модулів онлайн-курсу;


-підсумкове тестування в онлайн частині курсу ; (не менше 60 балів за підсумками поточного та підсумкового контролю)

-для перевірки розуміння та засвоєння слухачами матеріалу під час офлайн-курсу, пропонується обговорення проблемних питань тематики в режимі презентації напрацювань, відпрацювання ключових навичок, необхідних для взаємодії з громадськістю.


Додаткова інформація:

ЯКЩО У ВАС НЕ ВИЙШЛО ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА ПОРТАЛІ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ, 

ВИ МОЖЕТЕ ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА САЙТІ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ УРЯДУВАННЯ (В РОЗДІЛІ КАЛЕНДАР ПОДІЙ) https://usg.org.ua/event-calendar/


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В

Необхідна кваліфікація слухача:
Цільова аудиторія: державні службовці центральних органів виконавчої влади та інших органів.


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 2

Залишилося 29 місць з 100.

Місце проведення курсу

вулиця Шепелєва 3 а

Київ