ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ З ГРОМАДCЬКІСТЮ

Взаємодія органів державної влади з громадcькістю

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Опис програми:

Мета програми:

 

   Ознайомлення фахівців структурних підрозділів державних органів з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю із сучасними принципами, стандартами, механізмами та інструментами взаємодії з громадськістю; розвинути навички планування,  здійснення та оцінки результатів взаємодії з громадськістю.

   Підвищення спроможності учасників  професійного навчання практично застосовувати техніки та технології інформування громадськості, проведення консультацій з громадськістю, залучення громадськості до спільного вирішення актуальних проблем, що належать до діяльності державного органу.

  

 

Форма навчання: змішана (дистанційно-очна)

Обсяг програми: 60 годин (2 кредити ЄКТС): 40 годин (4 тижні) онлайн- курс; 20 годин (2 дні) офлайн - курс.

Професійні компетентності: комунікація та взаємодія; публічне управління

 Цільова аудиторія: державні службовці центральних органів виконавчої влади та інших органів.Структура онлайн програми:

Модуль 1.  Засади взаємодії органів виконавчої влади з громадськістю

Тема 1.1. Принципи державного управління

Тема 1.2. Цінності та принципи взаємодії з громадськістю

Тема 1.3. Громадськість, стейкхолдери, організації громадського суспільства

Тема 1.4. Організаційне забезпечення взаємодії з громадськістю

Модуль 2. Рівні та етапи взаємодії з громадськістю

Тема 2.1. Інформування

Тема 2.2. Консультації

Тема 2.3. Залучення до вироблення державної політики

Тема 2.4. Партнерство

Модуль 3. Організація та проведення консультацій з громадськістю

Тема 3.1. Для чого консультуватися з громадськістю? З ким консультуватися?

Тема 3.2. Принципи та стандарти консультацій з громадськістю

Тема 3.3. Публічне громадське обговорення

Тема 3.4. Електронні консультації

Тема 3.5. Що робити із результатами консультацій з громадськістю

Модуль 4. Оцінка діяльності органів виконавчої влади за напрямом «взаємодія з громадськістю»

Тема 4.1. Що таке оцінка та чим вона відрізняється від моніторингу та контролю?

Тема 4.2. Методика оцінки

Тема 4.3. Організація оцінки

Тема 4.4. Як використати результати оцінки?

Офлайн-курс

Модуль 5. Організаційно - діяльнісна гра "Взаємодія органів державної влади з громадськістю"

Сесія 1. Самопрезентація та командоутворення (аудиторні - 4,5 год.)

Сесія 2. Інформування (аудиторні - 4,5 год.)

Сесія 3. Консультації (аудиторні – 3 год.)

Сесія 4. Діалог (аудиторні - 3 год.)

Сесія 5. Партнерство (аудиторні - 3 год.)

 

Очікувані результати:       

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

 знання нормативно-правової бази, механізмів і інструментів залучення громадськості до процесів формування та реалізації державної політики
уміння застосовувати механізми інформування,  консультацій, залучення громадськості до вироблення державної політики, побудови партнерських відносин з громадськістю;
уміння планувати та проводити оцінку діяльності органу державної влади за напрямом «взаємодія з громадськістю»
навички: 

застосування техніки та технології інформування громадськості;

застосування техніки та технології проведення консультацій з громадськістю;

застосування техніки та технології залучення громадськості до спільної діяльності – діалогу;

застосування техніки та технології залучення громадськості до спільного вирішення актуальних проблем діяльності державних органів із залученням громадськості.

ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Для успішного проходження навчання за програмою необхідно: отримати сертифікат про проходження дистанційної частини курсу, що є передумовою допуску до очної сесії (частка виконання програми, – 40 % в т. ч. поточний контроль та опрацювання обов’язкової літератури, інформаційних та інших матеріалів);

взяти участь в очній сесії (частка виконання програми – 30 %); успішно пройти підсумковий контроль у формі презентації результатів групової проєктної роботи (частка виконання програми – 30 %).

Учасник (учасниця) професійного навчання, який (яка) виконав (виконала) програму в обсязі не менше 75% та за умови успішного проходження підсумкового контролю отримає сертифікат про проходження підвищення кваліфікації.

Додаткова інформація:Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В

Необхідна кваліфікація слухача:
Цільова аудиторія: державні службовці центральних органів виконавчої влади та інших органів.


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 2

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

вулиця Шепелєва 3 а

Київ

4.4

відгуків: 6
Рейтинг навчального заходу
  • Програма є практико-орієнтованою 4.8
  • Зміст програми відповідає моїм потребам у професійному навчанні 4