ВИКОРИСТАННЯ ВІДКРИТИХ ДАНИХ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ (ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ)

Використання відкритих даних в органах місцевого самоврядування (дистанційне навчання)

Спеціальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета навчання – удосконалення посадовими особами, до функцій яких відносяться процеси надання, оприлюднення та оновлення публічної інформації у формі відкритих даних, знань та отримання навичок з використання засобів, методів,  технологій доступу та оброблення  відкритих даних, застосування їх  у прийнятті рішень.

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання

-законодавства України з формування ресурсів відкритих даних;

-класифікації відкритих даних, форматів відкритих даних;

-відповідальності за публікацію та оновлення відкритих даних;

-аудиту наборів відкритих даних і пріоритетності їх публікації;

-формату даних та особливостей  конвертації даних з одного формату в інший;

-особливостей інструментів та ресурсів по візуалізації даних.

уміння

-застосовувати законодавство України для формування ресурсів відкритих даних;

-класифікувати відкриті дані, розрізняти формати відкритих даних;

-організовувати процес публікації та оновлення відкритих даних;

-здійснювати аудит наборів відкритих даних та  пріоритетність  їх публікації;

-конвертувати дані з одного формату в інший;

навички

-здійснювати якісний процес публікації та оновлення відкритих даних;

-формувати достовірні набори відкритих даних та здійснювати   їх публікацію;

-застосувати інструментарій для доступу до відкритих даних, конвертації даних з одного формату в інший;

          -застосувати інструментарій аналізу та візуалізації даних.

 

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ

 

 

 

Назви тем

 

Кількість годин

загальна

кількість годин / кредитів ЄКТС

у тому числі

дистанційні

заняття (годин)

 самост.

робота

(годин)

1

Відкриті дані в Україні. Законодавство України з формування  ресурсів відкритих даних. Існуючі ресурси.

7

6

1

2

Класифікація відкритих даних, формати даних та їх використання.

7

6

 1

             

3

Організація процесу публікації та оновлення відкритих даних

8

6

2

4

Використання інструментів та ресурсів для візуалізації даних і прийняття рішень

6

4

2

Підсумковий контроль результатів навчання (письмове тестування)

2

2

 -

Всього

30 / 1

24

 6

Додаткова інформація:

За кошти фізичних або юридичних осіб


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: II III IV V VI VII


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 1

Дати наборів за цією програмою

Початок Завершення Наявність місць Вартість
17 Березня 2021 19 Березня 2021 23 Iнші умови переглянути
Місце проведення курсу

м. Ірпінь, вул. Університетська, 31

Київська

Інші навчальні заходи за цим напрямом