ВИКОРИСТАННЯ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА MICROSOFT EXCEL В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ (СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ)

Використання табличного процесора Microsoft Excel в державному управлінні (Середній рівень)

Спеціальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Напрям:
 • Технічні вміння

Опис програми:

Напрям (напрями) підвищення кваліфікації, який (які) охоплює програма - математичні обчислення та  автоматизація (адміністрування) робочих процесів засобами програми Microsoft Excel.

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямована програма:

 • автоматизоване проведення розрахунків;
 • обчислення простих і складних функцій;
 • створення «розумних таблиць»
 • аналіз масивів даних;
 • складання графіків,
 • графічне представлення даних за допомогою діаграм.

Мета програми:

Оновлення та набуття умінь, знань, навичок і здатності виконувати завдання та обов’язки шляхом ефективного використання Microsoft Excel в практичній діяльності для автоматизації процесів обробки і презентації інформації.

Очікувані результати навчання:

демонструвати знання та розуміння

-    правил побудови баз даних;

-    основних математичних та статистичних функцій Microsoft Excel;

-    засобів аналізу даних;

-    основних методів обробки та представлення табличних даних;

-    технологій складання звітів, побудови графіків, діаграм та зведених таблиць.


уміти

-  застосовувати інструменти Microsoft Excel для аналізу даних, зокрема показників діяльності операторів, провайдерів телекомунікацій, а саме:

-    використовувати статистичні функції;

  -    фільтрувати та сортувати дані;

-    будувати та редагувати діаграми, графіки;

-    працювати з графічними об’єктами Microsoft Excel.


СТРУКТУРА ПРОГРАМИ

 1. Microsoft Excel. Електронна таблиця Excel Структура таблиці. Створення, відкриття, збереження книг. Робота з аркушами  Excel. Операції з даними. Налаштування MS Excel. Дані, їх типи та операції з ними.
 2. Microsoft Excel. Створення "Розумної таблиці". Створення стилю для комірок. Арифметичні оператори. Типи посилань Microsoft Excel. Бібліотека та призначення "Майстра функцій». Формати комірок.
 3.  Можливості та основні критерії "Майстра функцій" Microsoft Excel.
 4.  Створення бази даних основні критерії та правила побудови, робота з фільтрами. Створення різних типів діаграм.
 5. Обробка великих діапазонів даних і складання звітів.Додаткова інформація:

Тривалість та обсяг програми 30 академічних годин (5 годин – лекції,  25 годин – практичні) (1 кредит ЄКТС).


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV V VI VII

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник

Вимоги до учасників навчання:
державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 1

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

вул. Лабораторна 1/62, м. Київ

Київ

Інші програми за цим напрямом