ВИКОРИСТАННЯ ТА НАЛАШТУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ

Використання та налаштування електронної пошти

Спеціальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Напрям:
  • Технічні вміння

Опис програми:

ЗАГАЛЬНА МЕТА

Поглиблення теоретичних знань та практичних умінь державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо використання електронної пошти, яка є важливою ланкою систем електронного документообігу відповідно до Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» № 851-IV від 22.05.2003р. та комунікації громадян з органами влади відповідно до Закону України «Про звернення громадян» № 393/96-ВР від 02.10.1996р.

  

Форма навчання: денна


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Тема 1. Використання та налаштування електронної пошти

Тема 2. Користування електронною поштою за допомогою  програми поштових клієнтів та Інтернет браузерів

Тема 3. Ефективне листування електронною поштою

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

За результатами навчання слухачів повинні демонструвати:

знання:

призначення електронної пошти;

принципів функціонування електронної пошти;

переваг електронної пошти у порівнянні із іншими меседжерами;

програмного забезпечення для роботи з електронною поштою;

протоколів, призначених для роботи з електронною поштою;

структури електронної поштової скриньки;

прийомів і алгоритмів роботи з «важкими» листами

 

уміння:

висловлювати свої думки в листі ємко, ввічливо і доступно;

оперувати грамотними кліше сучасного ділового листа;

зробити ділову переписку максимально успішною;

формувати власний позитивний імідж та імідж установи в очах партнерів;

формувати контент ділового листа відповідно до  правил сучасного діловодства

 

навички:

створювати електронні скриньки на безкоштовних сервісах;

писати електронні листи швидко і ефективно;

користуватися доступною мовою листування 


https://drive.google.com/file/d/14wvY9ktFijwySwKSReyajUNbgOOu15eE/view?usp=sharing


Додаткова інформація:

Навчання безкоштовне для керівників та спеціалістів структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: V VI VII


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.2

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м.Івано-Франківськ, вул. Незалежності,46

Івано-Франківська