ВПРОВАДЖЕННЯ ЗМІН

Впровадження змін

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Місцевий бюджет
Форма навчання - Очна (денна)
Погоджено з НАДС - наказ НАДС від 21 квітня 2021 р. № 68-21
Напрям:
  • Впровадження змін та прийняття ефективних рішень (для категорії "Б")
Компетентності:
  • Впровадження змін
  • Лідерство
  • Прийняття ефективних рішень
  • Професійні знання
  • Управління організацією роботи та персоналом

Опис програми:

Опис програми:

 

Мета програми:

 

Підвищення рівня професійної компетентності слухачів у процесі впровадження змін у сфері публічної служби, подолання опору змінам, формування здатності приймати зміни та змінюватися.

 

Цільова група: державні службовці категорії «Б», посадові особи місцевого самоврядування ІV-VІ категорії посад.

 

Структура програми:

 

Тема 1. Зміни як основа розвитку організації. Моделі управління змінами

 

Тема 2. Поведінка персоналу в управлінні організаційними змінами. Ефективне управління опором змінам

 

Тема 3. Підходи до змін в організації

 

Тема 4. Стратегія управління змінами в організації. Ефективність управління змінами

 

Очікувані результати:

 

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

 

знання:

-         сутності понять «зміни», «управління змінами»;

-         чинників, що впливають на процес проведення організаційних змін;

-         сучасних методів та інструментів управління змінами;

-         технологій впровадження змін у сфері публічної служби;

 

уміння:

-         забезпечувати виконання плану дій щодо впровадження змін;

-         визначати причини опору змінам;

-         визначати методи подолання опору змінам та їх стратегій;

-         формувати команди для управління змінами;

 

навички:

-         мотивування персоналу на виконання запланованих змін;

-         впровадження змін та інновацій;

-         реалізація проєктів змін

Додаткова інформація:

Безкоштовно для державних службовців місцевих державних адміністрацій, посадових осіб місцевого самоврядування Сумської області 


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV V VI


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.33

Залишилося 20 місць з 20.

Місце проведення навчання

м. Суми, майдан Незалежності, 2

Сумська

Інші програми за цим напрямом