ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ЗАХОДИ ВПЛИВУ ЗА ВЧИНЕНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УМОВАХ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ РЕФОРМИ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ЗАХОДИ ВПЛИВУ ЗА ВЧИНЕНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УМОВАХ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ РЕФОРМИ

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета програми:

                   засвоєння знань законодавства з питань запобігання і протидії корупції та шляхи реалізації антикорупційної політики в Україні;

                   підвищення рівня знань законодавства України та зарубіжних країн з щодо організації діяльності органів місцевого самоврядування;

                   розвиток системи знань і умінь, які забезпечують здатність запобігати виникненню корупційних діянь, протидіяти проявам корупції і усувати наслідки правопорушень, пов'язаних з корупцією.

 

Структура програми:

1. Бюджетна система України, її принципи та основи бюджетного процесу: Структура бюджетної системи України. Учасники бюджетного процесу, їх функції, відповідальність, підпорядкованість. Принципи бюджетної системи. Доступність інформації про бюджети.

 2. Міжбюджетні трансферти в нових умовах реформування органів самоврядування та бюджетної децентралізації:   Регулювання відносин, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання, звітування бюджету.

3. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства:   Повноваження за дотриманням бюджетного законодавства Верховної Ради України, Рахункової палати, Міністерства фінансів України, місцевих фінансових органів, Казначейства України, органів державного фінансового контролю, органів державного фінансового контролю, виконавчих органів місцевих рад, місцевих державних адміністрацій.

4. Порушення бюджетного законодавства: заходи впливу та відповідальність:

         Порушення бюджетного законодавства. Заходи впливу за порушення бюджетного законодавства. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства. Оскарження рішення про застосування заходу впливу за порушення бюджетного законодавства.

Очікувані результати:

У результаті опрацювання навчальних матеріалів слухачі повинні знати:

основи діючого законодавства в сфері державної служби;

сутність державної антикорупційної політики України;

нормативно-правове забезпечення щодо боротьби з корупцією в Україні;

механізми запобігання і протидії корупції та зловживань в органах місцевого самоврядування;

відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення та усунення їх наслідків;

етичні засади діяльності посадових осіб місцевого самоврядування;

шляхи запобігання й врегулювання конфлікту інтересів у професійній діяльності державних службовців;

досвід зарубіжних країн у здійсненні заходів щодо боротьби з корупцією.

У результаті опрацювання навчальних матеріалів слухачі повинні вміти:

організовувати заходи щодо недопущення виникнення корупції в ході професійної діяльності, виявлення фактів корупційних діянь, усунення наслідків правопорушень, пов'язаних з корупцією;

організовувати та здійснювати контроль в органах місцевого самоврядування за дотриманням антикорупційного законодавства;

налагоджувати зв'язки з громадськістю та засобами масової інформації з метою запобігання та протидії корупції.

Додаткова інформація:

Форма навчання: денна

Обсяг програми: 10 год


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: VII VI V IV III II I

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник Голова


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.33

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

Україна, Рівненська обл., м. Рівне, вул 24 Серпня,11

Рівненська

Інші навчальні заходи за цим напрямом