УПРАВЛІНСЬКА РИТОРИКА ТА ОРАТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО

Управлінська риторика та ораторське мистецтво

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Місцевий бюджет
Форма навчання - Очна (денна)
Погоджено з НАДС - наказ НАДС від 21 квітня 2021 р. № 68-21
Напрям:
  • Комунікація та взаємодія
Компетентності:
  • Комунікація та взаємодія
  • Професійні знання

Опис програми:

Опис програми:

 

Мета програми:

 

Вдосконалення і розвиток у державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування сучасних компетентностей щодо підготовки та здійснення публічних виступів перед аудиторією у відповідності до потреб службової діяльності та сприяння виявленню, формуванню, розвитку і вдосконалення лідерських якостей

 

Цільова група: державні службовці категорії «Б», «В»; посадові особи місцевого самоврядування ІV–VII категорії посад.

 

Структура програми:

 

Тема 1. Мистецтво риторичної комунікації як органічна якість професіоналізму ділової людини

Тема 2. Риторика впливу. Взаємодія оратора та аудиторії

Тема 3. Публічний виступ у діловому спілкуванні

Тема 4. Дискусія в діловому спілкуванні

 

Очікувані результати:

 

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

 

знання:

-         основних прийомів, структури та жанрів професійного спілкування, його основних комунікативних ознак;

-         технологій різних видів комунікацій для оптимального та оперативного вирішення управлінських завдань;

-         композиційно-логічної побудови фахової доповіді, повідомлення, виступу;

-         ознак мовної культури оратора; виражальних засобів риторики;

уміння:

-         ефективно користуватися мовними, стилістичними та етичними нормами усної форми ділового мовлення у межах професійної діяльності;

-         обирати й застосовувати різні комунікативні стратегії для досягнення позитивного результату;

-         вести розгорнутий монолог з фахової проблематики; вести ефективну, конструктивну бесіду на професійну тему;

-         враховувати особливості аудиторії під час підготовки до виступу, встановлювати й підтримувати контакт з аудиторією, активізувати увагу слухачів;

-         дотримуватися послідовності основних етапів підготовки до виступу;

-         дотримуватися культури мовлення, застосовувати виражальні засоби риторики, виробляти мовленнєвий артистизм та енергетику мовлення;

-         застосовувати невербальні засоби спілкування; дбати про зовнішню культуру та володіти етикою оратора;

навички:

-         здійснення монологічного та діалогічного (полілогічного) мовлення фахового спрямування (доповідь, звіт, промова, дискусія);

-         використання різноманітних мовних засобів відповідно до типу, стилю та жанру визначеної теми висловлювання;

-         дотримання норм української літературної мови в офіційному спілкуванні

Додаткова інформація:

Безкоштовно для державних службовців місцевих державних адміністрацій, посадових осіб місцевого самоврядування Сумської області 


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV V VI VII


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.33

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м. Суми, майдан Незалежності, 2

Сумська

Інші програми за цим напрямом