УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Управління земельними ресурсами: організаційно-правові аспекти

Спеціальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета програми:

Ознайомлення спеціалістів-землевпорядників місцевих рад, спеціалістів, відповідальних за земельні питання в об’єднаних територіальних громадах з основними аспектами трансформації земельно-правових відносин, що відбуваються у суспільстві та основними нормативно-правовими актами, що регламентують діяльність у відповідній галузі, а також з особливостями державного регулювання окремих сфер земельних відносин

 

Цільова група: Спеціалісти-землевпорядники місцевих рад, спеціалісти, відповідальні за земельні питання в об’єднаних територіальних громадах.

 

Форма навчання: очна (денна)

 

Обсяг програми: 1 кредит ЄКТС

 

Структура програми:

Тема 1. Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення.

Тема 2. Перспективи та наслідки запровадження ринку земель. Обіг земель сільськогосподарського призначення.

Тема 3. Земельні торги – як інструмент наповнення місцевих бюджетів.

Тема 4. Новини земельного законодавства.

Тема 5. Охорона земель в Україні.

Тема 6. Оренда земель. Оренда сільськогосподарської землі: істотні умови договору.

Тема 7. Сплата земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності.

Тема 8. Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності).

Тема 9. Вчинення нотаріальних дій посадовими особами місцевого самоврядування. Відумерла спадщина.

Тема 10. Поняття «містобудівна документація», її роль у розвитку територій відповідно до чинного містобудівного законодавства.

Тема 11. Просторове планування території.

Тема 12. Компетенція місцевих рад щодо вирішення водних питань.

Тема 13. Надання водних об’єктів у користування на умовах оренди.

Підсумковий контроль результатів навчання.

 

Очікувані результати:

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання:

-           земельне законодавство України;

-           порядок присвоєння кадастрового номера земельній ділянці;

-           методику та порядок проведення оцінки земель населених пунктів, а також земель несільськогосподарського призначення;

-           процедуру проведення державної експертизи землевпорядної документації;

-           поняття ринку земель, оренди, земельних торгів;

-           нормативно-правові акти, які регулюють порядок проведення земельних торгів;

-           компетенцію органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування при зміні цільового призначення земельних ділянок;

-           порядок погодження питань, пов’язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок;

-           порядок надання земельних ділянок державної або комунальної власності в користування;

уміння:

-           вносити пропозиції щодо вдосконалення експертної діяльності, форм і методів експертного аналізу та оцінки об'єктів державної експертизи;

-           відповідно до встановленого законодавством порядку здійснювати зміну цільового призначення земельних ділянок;

-           приймати відповідні рішення в межах повноважень, визначених земельним законодавством України;

-           дотримуватись норм земельного законодавства України;

навички:

-           укладати та вносити зміни до договору оренди землі;

-           підготовлювати лоти для продажу на земельних торгах;

-           здійснювати вилучення земельних ділянок згідно з порядком погодження питань, пов’язаних із вилученням земельних ділянок.

 

Додаткова інформація:

Безкоштовно для посадових осіб місцевого самоврядування Сумської області 


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV V VI VII


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 1

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

м. Суми, пл. Незалежності, 2

Сумська

Інші навчальні заходи за цим напрямом