УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У ДЕРЖАВНОМУ ОРГАНІ

Управління персоналом у державному органі

Спеціальна короткострокова програма

Опис програми:

ЗАГАЛЬНА МЕТА

оновлення та набуття працівники структурних підрозділів Головного управління Державної казначейської служби України в Івано-Франківській області, державними службовцями категорій посад «Б», «В» необхідного рівня знань Закону України «Про державну службу», нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та Національного агентства України з питань державної служби щодо порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, а також формування умінь і практичних навичок щодо здатності виконувати завдання та обов’язки, необхідні для провадження професійної діяльності

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Тема 1. Вступ на державну службу. Проведення конкурсу на заміщення вакантної посади державного службовця

Тема 2. Проходження державної служби. Захист прав державних службовців

Тема 3. Управління персоналом

Тема 4. Розвиток професійної компетентності державних службовців

Тема 5. Трудові відносини і оплата праці в період карантину

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

За результатами навчання слухачів повинні демонструвати:

знання:

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади, які набрали чинності 25 вересня 2019 року за виключенням окремих його положень»

Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державну казначейську службу України»;

правових принципів державної та казначейської служби;

законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та його структурного підрозділу;

методики складання індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності державного службовця;

форм самоосвіти державних службовців;

чинників, які сприяють мотивації самоосвіти державних службовців;

основних шляхів забезпечення самоосвіти державних службовців у системі підвищення кваліфікації;

принципів ефективної взаємодії з людьми.

уміння:

застосовувати закони та підзаконні нормативно-правові акти у професійній діяльності;

планувати роботу з організації службової діяльності державного службовця органу державної влади;

забезпечувати повне, своєчасне і якісне виконання індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності державного службовця;

здійснювати контроль стану виконання завдань та повноважень службової діяльності державного службовця;

застосовувати у професійній діяльності знання законодавства про державну службу;

досягти необхідних результатів засобами самоосвіти.

навички:

практичної роботи з нормативно-правовими актами, інформаційними та аналітичними матеріалами;

поєднання глибокої фахової підготовки і практичного досвіду;

аналітичного мислення;

складання та моніторингу виконання індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності державного службовця;

організації самонавчання та самоудосконалення державних службовців;

використання офісних програм для формування документів;

виконання вимог Закону України «Про державну службу».

Додаткова інформація:

Навчання безкоштовне для керівників та спеціалістів структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: V VI VII


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.27

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

м.Івано-Франківськ, вул. Незалежності,46

Івано-Франківська

Інші навчальні заходи за цим напрямом