УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ

Управління державними інвестиціями

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Дистанційна
Погоджено з НАДС - наказ НАДС від 21 серпня 2020 р. № 152-20
Напрям:
  • Управління публічними фінансами
Компетентності:
  • Впровадження змін
  • Прийняття ефективних рішень
  • Професійні знання

Опис програми:

Мета навчальної програми:

Метою навчання є оновлення знань та навичок професійної діяльності щодо удосконалення управління державними інвестиціями для забезпечення ефективного виконання бюджету.

Форма навчання: дистанційна

Обсяг програми: загальна кількість годин – 10 годин/0,3 кредити ЄКТС; дистанційних занять – 8 годин, самостійна робота – 2 години.

Очікувані результати:

знання:

ü основ державних інвестицій та державної інвестиційної діяльності;

ü принципів надання державної підтримки для реалізації інвестиційного проекту;

ü порядку відбору інвестиційних проектів, для реалізації яких надається державна підтримка;

уміння:

ü оцінити ефективність державного інвестиційного проекту;

ü застосовувати державно-приватне партнерство у реалізації державних інвестицій;

ü планувати державні інвестиційні проекти на основі стратегічних пріоритетів та середньострокової бюджетної перспективи;

ü здійснювати добір державних інвестиційних проектів відповідно до уніфікованої та прозорої процедури;

навички:                                                                                                        

ü виявляти основні напрями удосконалення управління державними інвестиціями;

ü застосовувати набуті теоретичні знання у практичній роботі в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Перелік тем під час навчання:

1. Сутність державного інвестування;

2. Державна підтримка для реалізації інвестиційного проекту; 

3. Удосконалення управління державними інвестиціями.

 

Додаткова інформація:

Зазначений курс з підвищення кваліфікації державних службовців проводиться за юридичними договорами з органами влади, підприємствами, установами та організаціями будь якої форми власності, а також за фізичними договорами з працівниками органів публічної влади.

 

За більш детальною інформацією звертайтеся за телефоном 098-573-54-32 та електронною скринькою pidkvalification@ukr.net


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: II III IV V VI VII

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.3

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м. Ірпінь вул. Університетська 31 Київська

Київська

Інші програми за цим напрямом