УКРАЇНА В ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

Україна в інтеграційних процесах з Європейським Союзом

Спеціальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Напрям:
  • Європейська інтеграція

Опис програми:

Програма тематичного семінару розроблена на виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і

їхніми державами-членами, з іншої сторони

Підвищення кваліфікації за програмою тематичного семінару  призначено для працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, представників громадських організацій

 

Мета навчальної програми семінару:

· формувати та розширювати знання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування стосовно основної проблематики інтеграції України до Європейського Союзу Європейського Союзу;

· поглиблення знань щодо розвитку взаємовідносин України і ЄС, державної політики України у сфері європейської інтеграції, інституційних і правових засад Європейського Союзу, ознайомлення з досвідом організації цивільної служби та публічної адміністрації в ЄС та його державах-членах

 За результатами навчання слухачі повинні:

· поглибити загальну компетентність щодо питань інтеграції України до Європейського Союзу; України до Європейського Союзу;

· показати проблеми, перспективи та наслідки вступу України до ЄС з різних точок зору;

· сформувати світоглядну позицію щодо питань інтеграції України до Європейського Союзу Союзу                   

 Тривалість семінару: одноденний, 0,3 кредити

Форми і методи проведення занять: лекція, семінар, тренінг, інформаційно-тематична зустріч, засідання «круглого столу»

Форма контролю знань: співбесіда, анкетування

Додаткова інформація:

Для державних службовців територіальних підрозділів центральних органів державної влади навчання за програмою семінару проводиться на договірних засадах 

Структура програми

№ з/п

Назви тем

Загальна

к-сть годин

Із них:

аудиторних

самостійна робота

1.

Теорія та історія європейської

інтеграції

2

2

 

2.

Становлення та розвиток взаємовідносин між Україною та Європейським Союзом

3

2

1

3.

Економічна інтеграція України в ЄС

3

2

1

 

Всього: 0,3 кредити

8

6

2


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: V VI VII


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.3

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

73003, м.Херсон, пл.Свободи, 1

Херсонська

Інші програми за цим напрямом