ЦИФРОВІ КОМУНІКАЦІЇ В ГЛОБАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ. ОСНОВИ КІБЕРБЕЗПЕКИ

Цифрові комунікації в глобальному просторі. Основи кібербезпеки

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета програми:

набуття учасниками професійного навчання знань та навичок, необхідних для використання систем захисту інформації у своїй професійній діяльності. 

Форма навчання: очна (денна) 

Обсяг програми: 0,33 кредиту ЄКТС

Структура програми:

1. Основи безпеки критичних систем

2. Криптографічні алгоритми захисту критичних систем

3. Практичне застосування системи захисту критичної системи

Очікувані результати:

  За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

  1. знання:

  • основних понять критичних систем;
  • об’єктів критичних систем;
  • опису атак на критичні системи;
  • класифікації методів та алгоритмів подолання ризиків втрати інформації;
  • сучасних критичних систем та їх взаємозв’язку;
  • методів аналізу критичних систем.

  2. уміння:

  • знаходити раціональні методи розв’язання практичних задач;
  • оцінювати ризики та втрати критичної системи;
  • знаходити способи подолання загроз.

  3. навички:

  • дотримування правил безпечної роботи в Інтернеті, розуміння принципів інформаційної безпеки;
  • аналізу рівня захищеності критичної системи;
  • застосування відомих програмних засобів захисту інформації в критичних системах

  Додаткова інформація:

  Цільова група:

  • державні службовці категорії «Б», посадові особи місцевого самоврядування IV-V категорії посад, депутати місцевих рад.

  Викладачі:

  Гожий Олександр Петрович, д.т.н., професор кафедри інтелектуальних інформаційних систем ЧНУ ім. П. Могили, позаштатний викладач Центру;


  Калініна Ірина Олександрівна, к.т.н, доцент кафедри інтелектуальних інформаційних систем ЧНУ ім. П. Могили, позаштатний викладач Центру


  Для кого призначена ця програма:

  Категорії посад державної служби: Б

  Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV V


  Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.33

  Набір слухачів не розпочато.

  Місце проведення курсу

  Миколаїв, 54001, вул. Шевченка 64

  Миколаївська

  Інші навчальні заходи за цим напрямом