ЦИФРОВА ГРАМОТНІСТЬ ПУБЛІЧНОГО СЛУЖБОВЦЯ

Цифрова грамотність публічного службовця

Спеціальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета програми – формуваннякомпетентностей публічних службовців (громадянина) щодо результативного та ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності.

Форма навчання – очна (денна) та/або он-лайн.

Обсяг програми в кредитах ЄКТС – 0,6. 

Зміст програми.

Тема 1. Пошук інформації в Інтернеті: розширений пошук та мова запитів.

Тема 2. Робота із он-лайн документами різних форматів та хмарними середовищами.

Тема 3. Робота із електронною поштою, соціальними мережами та месенджерами.

Тема 4.Електронна ідентифікація особита електронні послуги.

Тема 5. Корисні он-лайнові сервіси різних сфер життя людини та електронні інструменти громадської участі.

Тема 6. Он-лайн безпека та самоосвіта в Інтернеті.

Очікувані результати навчання.

Після проходження навчання з підвищення кваліфікації за спеціальною короткостроковою програмою учасники навчання повинні знати:

  • норми законодавства, які регулюють питання цифрової грамотності публічного службовця;
  • практичні аспекти електронної ідентифікації особи;
  • правила он-лайн безпеки;
  • алгоритми роботи з відкритими даними та електронними реєстрами.

Слухачі повинні уміти шукати інформацію в Інтернет, працювати з он-лайн документами різних форматів, електронною поштою та соціальними мережами, користуватись державними порталами відкритих даних та адміністративних послуг, знаходити платформи для самоосвіти тощо.Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: VII VI V IV


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.6

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

вул. Героїв Майдану 8

Хмельницька

Інші навчальні заходи за цим напрямом