«ЦИФРОВА ГРАМОТНІСТЬ ДЛЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ»

«ЦИФРОВА ГРАМОТНІСТЬ ДЛЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ»

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Дистанційна
Напрям:
  • Державна політика цифрового розвитку
Компетентності:
  • Аналітичні здібності
  • Робота з великими масивами інформації
  • Робота з інформацією

Опис програми:

Метою  загальної короткострокової програми підвищення кваліфікації «Цифрова грамотність для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування» є поглиблення рівня базових знань державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в галузі інформаційних технологій, удосконалення навичок щодо користування персональним комп’ютером та найбільш поширеними комп’ютерними програмами задля удосконалення професійної діяльності, спрощення взаємодії державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з громадянами за допомогою сучасних технологій.

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму: 

цифрова грамотність

Цільова група:

         -  державні службовці  категорій «Б» та «В».

          -  посадові особи місцевого самоврядування I-VII;;

           - депутати місцевих рад;

  Обсяг програми:  1,0 кредит ЄКТС.

 Тривалість програми та організація навчання:  15 днів

5 днів  відеоконференції по 2 академічних години з кожної теми в системі ZOOM

9 днів - навчальний матеріал опрацьовується слухачами самостійно  в режимі віддаленого часу в особистому кабінеті на віртуальній аудиторії Класичного приватного університету:  http://www.zhu.edu.ua/cpu_edu/

1 день – підсумковий контроль.

 Поточний контроль: опрацювання текстів лекцій та поточне тестування з кожної теми;

 Підсумковий контроль: підсумкове завдання.

 Структура  програми

Тема 1. Державна інформаційна політика України.

Тема 2. Створення текстових документів, редагування та форматування текстів.

Тема 3. Створення електронних таблиць в MS Excel. Операції з даними.

Тема 4. Розрахункові операції в Excel. Створення функцій. Сортування та фільтрація даних. Додаткові механізми обробки даних в MS Excel.

Тема 5. Створення та загальне оформлення презентацій в MS PowerPoint. Використання в презентаціях графіків, діаграм, ілюстративних об’єктів та налаштування анімаційних ефектів.

Очікувані результати навчання

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання

-      нормативно-правових засад забезпечення розвитку та функціонування інформаційного суспільства та електронного урядування;

-      принципів державної політики цифрового розвитку

-      правил використання сучасних можливостей оформлення документів в Microsoft Word;

-      можливостей електронних таблиць MS Excel;

-      вимог до створення презентацій;

-  особливостей оформлення документів в PowerPoint.

уміння

-      свідомо та раціонально використовувати сучасні  комп’ютерні програми  загального призначення у професійній діяльності;

-   використовувати текстові редактори для створення, редагування та форматування текстових документів;

-      використовувати табличні процесори для автоматизації процесів в професійній діяльності;

створювати презентації за допомогою Power Point та оформлювати їх відповідним чином.

навички

-      налаштування інтерфейсу MS Word, MS Excel;

-      створення та оформлення документів з використанням параметрів шрифту, абзаців, нумерованих і маркованих списків, меж і заливки;

-      використання таблиць, рисунків та інших графічних елементів при оформленні документів;

-      створення формул та функцій в MS Excel, виконання обчислень і розрахунків;

-      сортування, фільтрація, підбиття підсумків, створення зведених таблиць MS Excel;

-      створення і оформлення презентацій різних видів в PowerPoint 

Додаткова інформація:

За додатковою  інформацією звертатися : Козарь Тетяна Петрівна, директор Центру підвищення кваліфікації Класичного приватного університету.

 0996063888, 0674182327 (вайбер)


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV V VI VII


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 1

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

вул. Жуковського 70-б, м. Запоріжжя, Україна, 69002

Запорізька

Інші програми за цим напрямом