ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДЛЯ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Цілі сталого розвитку для публічних службовців

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Опис програми:


Метою програми: є підвищення спроможності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування аналізувати, формувати та реалізовувати публічну політику сталого розвитку територій на основі розбудови ефективного багаторівневого врядування в Україні, спонукати їх до партнерських дій для досягнення Цілей сталого розвитку.

Програма має змішаний формат: дистанційний курс «Як діяти далі: Державним службовцям про сталий розвиток»  (розміщений на платформі масових відкритих онлайн-курсів Prometheus) та очна частина, яка проводитиметься на базі УШУ в форматі організаційно-діяльнісної гри «Цілі сталого розвитку для публічних службовців».

Для окремих категорій державних службовців передбачаються різні за змістом очні сесії. Також передбачено проведення виїзних очних сесій для державних службовців територіальних органів ЦОВВ та посадових осіб місцевого самоврядування в декількох регіональних центрах (за окремим графіком).

Програму створено у рамках реалізації проєкту «Онлайн-освіта задля сталого розвитку» Програмою розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки  Уряду Німеччини через Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZGmbH.   Він є складовою частиною освітнього продукту, що був розроблений проєктом, та до якого ввійшли також курс для громадських активістів та курс для представників бізнесу

До підготовки матеріалів програми було залучено понад 150 учасників, серед них - аналітики ПРООН, експерти з питань сталого розвитку, представники органів державної влади та місцевого самоврядування та викладачі закладів вищої освіти. Разом вони працювали над створенням навчальних модулів для кожного з напрямів, визначивши заздалегідь найголовніші для України виклики на шляху досягнення 17 Цілей сталого розвитку на період до 2030 року.

 Професійні компетентності: знання законодавства, засад і принципів державної політики у сфері забезпечення досягнення Цілей сталого розвитку в Україні; прийняття ефективних рішень;комунікація та взаємодія;впровадження і сприйняття змін; робота з інформацією;технічні навички

Форма навчання: змішана (дистанційно-очна)

 

Обсяг програми: 2 кредити ЄКТС:


40 годин (4 тижні) онлайн- курс; 20 годин (2 дні) офлайн - курс

 

Очікувані результати


Після проходження курсу слухачі будуть:

-       розуміти світовий порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року, глобальні тенденції та кращі практики в процесі досягнення Цілей сталого розвитку (завдання та індикатори), особливості інституційного забезпечення їх досягнення на різних рівнях публічного управління в Україні;

-       знати успішні стратегії розбудови ефективного багаторівневого врядування в Україні на засадах сталого розвитку;

-       добирати сучасні інструменти для реалізації публічної політики сталого розвитку територій у системі багаторівневого врядування;

-       розробляти на основі інноваційних підходів стратегію та конкретні проекти сталого розвитку для відповідної галузі чи території шляхом партнерства публічної влади, бізнесу та громадськості;

-       визначати напрями, завдання і заходи щодо налагодження вертикальної і горизонтальної взаємодії у процесі розв’язання конкретних проблем задля сталого розвитку територій;

-       оцінювати та проводити моніторинг досягнення цілей сталого розвитку на державному та/або регіональному та/або місцевому рівнях;

Додаткова інформація:Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 2

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

вулиця Миколи Шепелєва , будинок 3а

Київ

4.9

відгуків: 29
Рейтинг навчального заходу
  • Програма є практико-орієнтованою 5
  • Зміст програми відповідає моїм потребам у професійному навчанні 4.8