ТРЕТІЙ (ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ. КВАЛІФІКАЦІЯ - ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти. Кваліфікація - доктор філософії

Освітньо-наукова програма

Опис програми:


Приймаються до аспірантури за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» за очною (денною, вечірньою) формою навчання за державним замовленням (за рахунок коштів державного бюджету) і на умовах контракту (за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб).

На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до аспірантури Інституту приймаються особи, які здобули ступінь магістра (спеціаліста).

Додаткова інформація:


                                                                                                                                            Додаткові напрями роботи

До аспірантури за спеціальністю 073 «Менеджмент» за очною (денною) та заочною формами навчання – на умовах контракту (за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб).

До докторантури за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» за державним замовленням (за рахунок коштів державного бюджету) і на умовах контракту (за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб);
Для кого призначена ця програма:


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 60

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

49044, м.Дніпро, вул.Гоголя, буд.29

Дніпропетровська

Інші навчальні заходи за цим напрямом