ТЕМАТИЧНИЙ КОРОТКОСТРОКОВИЙ СЕМІНАР З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

Тематичний короткостроковий семінар з питань запобігання корупції

Спеціальна короткострокова програма

Опис програми:

Участь у тематичному короткостроковому семінарі має на меті допомогти держслужбовцям та посадовим особам місцевого самоврядування у вивченні теоретичних та практичних новацій антикорупційних законів, підготовці та реалізації практичних заходів щодо протидії корупції.

Додаткова інформація:

Зміст тематичного короткострокового семінару з питань запобігання корупції розроблений відповідно до:

  • загальнодидактичних принципів навчання, серед яких: науковості та прогностичності;  встановлення стійких зв’язків змісту навчання з науковими дослідженнями;  організаційної динамічності та усвідомленої перспективи; забезпечення умов для глибокого розуміння слухачем цілей освіти та професійного зростання, можливостей зміни змісту навчання з урахуванням динаміки соціального замовлення і потреб ринку праці; пріоритетності змістової й організаційної самостійності та зворотного зв’язку; створення умов організації навчання, що вимірюється та оцінюється результатами самостійної пізнавальної діяльності слухачів; гнучкості та партнерства; побудова змісту навчання, що відповідає індивідуальним потребам і можливостям слухача;
  • методичних (локальних) принципів навчання, таких, як: науково-методичного консультування; наукового та інформаційно-методичного забезпечення діяльності учасників освітнього процесу; технологічності та інноваційності; використання ефективних педагогічних й інформаційних технологій; забезпечення можливості оцінювання рівня досягнення та ефективності, сформульованих і реалізованих в системі цілей підвищення кваліфікації.

Орієнтовний тематичний план короткотермінового

семінару з питань запобігання корупції

Назва теми

Загальна кількість год.

Кількість годин за денною формою навчання

аудиторних занять

самостійної роботи

1

Загальна характеристика Закону України "Про запобігання корупції"

2,5

2

0.5

2

Антикорупційні обмеження та відповідальність посадових осіб

2

2


3

Децентралізація владних повноважень та реформа місцевого самоврядування у контексті протидії корупційним проявам

2

2


Разом:

6,5

6

0.5


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: V VI VII

Необхідна кваліфікація слухача:
Цільовою аудиторією тематичного короткострокового семінару з питань запобігання корупції є державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, які відповідають вимогам законів "Про державну службу" та "Про службу в органах місцевого самоврядування".


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.22

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

вул. Короля Данила, 13, м. Івано-Франківськ, 76010

Івано-Франківська

4.8

відгуків: 2
Рейтинг навчального заходу
  • Програма є практико-орієнтованою 4.5
  • Зміст програми відповідає моїм потребам у професійному навчанні 5
Інші навчальні заходи за цим напрямом