ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ ТА ПОСАДОВОЇ ОСОБИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ (ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС)

Тайм-менеджмент державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування (дистанційний курс)

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

Метою навчання є оновлення та удосконалення компетенцій з питань управління часом, шляхом ефективного цілепокладання, планування, самоорганізації, самоконтролю і самомотивації для підвищення особистісного розвитку та власної командної ефективності.

Основними завданнями вивчення курсу «Тайм-менеджмент державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування» є:

- здійснювання стратегічного і повсякденого планування своєї діяльності та життєдіяльності;

- застосовування технологій, методів, прийомів тайм-менеджменту під час планування різних сфер життя;

- реалізація сформованих навичкок, для компетентної професійної реалізації та гармонійної життєдіяльності;

- виявлення індивідуальних ефективних методів удосконалення управління часом;

- застосовування набутих теоретичних знань у практичній роботі в органах державної влади та місцевого самоврядування.

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ

 

 

 

Назви тем

Кількість годин

Загальна

кількість годин / кредитів ЄКТС

у тому числі

аудиторні

заняття (годин)

самост.

робота

(годин)

1

Теоретико-прикладні аспекти тайм-менеджменту.

3

2

1

2

Самоменеджмент особистості з позиції управління часовим ресурсом

3

2

1

 

3

Технології тайм-менеджменту та боротьба з поглиначами часу.

4

4

-

Всього

10 / 0,3

8

2

Додаткова інформація:

Курси здійснюються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: VII VI V IV III II

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.3

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

м. Ірпінь вул. Університетська 31

Київська

Інші навчальні заходи за цим напрямом