ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ ТА ПОСАДОВОЇ ОСОБИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ (ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС)

Тайм-менеджмент державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування (дистанційний курс)

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Дистанційна
Погоджено з НАДС - наказ НАДС від 31 серпня 2021 р. № 141-21
Напрям:
  • Управління персоналом на державній службі
Компетентності:
  • Комунікація та взаємодія
  • Прийняття ефективних рішень
  • Професійні знання
  • Управління організацією роботи
  • Управління персоналом

Опис програми:

Мета навчальної програми:

Метою навчання є оновлення та удосконалення компетенцій з питань управління часом, шляхом ефективного цілепокладання, планування, самоорганізації, самоконтролю і самомотивації для підвищення особистісного розвитку та власної командної ефективності.

Форма навчання: дистанційна

Обсяг програми: загальна кількість годин – 10 годин/0,3 кредити ЄКТС; дистанційних занять – 8 годин, самостійна робота – 2 години.

Очікувані результати:

знання:

ü сутнісних характеристик тайм-менеджменту, ролі, цінності часу, як найдорожчого ресурсу;

ü основ концепції самоменеджменту особистості;

ü основ технології самоорганізації часу та боротьби з поглиначами (крадіями) часу;

уміння:

ü аналізувати свою власну професійну діяльність з точку зору ефективності використання часу;

ü застосовувати правила і принципи організації робочого часу;

ü використовувати методи постановки та ранжування цілей;

ü добирати оптимальні способи впорядкування поточних завдань

навички:                                                                                                        

ü виявляти індивідуальні ефективні методи удосконалення управління часом;

ü застосовувати набуті теоретичні знання у практичній роботі в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Перелік тем під час навчання:

1. Теоретико-прикладні аспекти тайм-менеджменту;

2. Самоменеджмент особистості з позиції управління часовим ресурсом;

3. Технології тайм-менеджменту та боротьба з поглиначами часу.

 
 

Додаткова інформація:

Зазначений курс з підвищення кваліфікації державних службовців проводиться за юридичними договорами з органами влади, підприємствами, установами та організаціями будь якої форми власності, а також за фізичними договорами з працівниками органів публічної влади.

За більш детальною інформацією звертайтеся за телефоном 098-573-54-32 та електронною скринькою pidkvalification@ukr.net


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: II III IV V VI VII

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.3

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м. Ірпінь вул. Університетська 31

Київська

4.3

відгуків: 6
Рейтинг навчального заходу
  • Програма є практико-орієнтованою 4.3
  • Зміст програми відповідає моїм потребам у професійному навчанні 4.3
Інші програми за цим напрямом