ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ: ЧАСОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ

Тайм-менеджмент: часова організація діяльності державного службовця

Спеціальна короткострокова програма

Опис програми:

ЗАГАЛЬНА МЕТА

оновлення та набуття працівниками структурних підрозділів Управління Державної міграційної служби України в Івано-Франківській області, державними службовцями категорій посад «Б», «В» необхідного рівня знань Закону України «Про державну службу», нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та Національного агентства України з питань державної служби щодо порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, а також формування умінь і практичних навичок щодо здатності виконувати посадові повноваження

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Тема 1. Самоменеджмент: принципи та ознаки його успішності

Тема 2. Інструменти ефективного планування часу

Тема 3. Тайм-менеджмент  для персоналу. Організація робочого часу працівників.

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

За результатами навчання слухачів повинні демонструвати:

знання:

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади, які набрали чинності 25 вересня 2019 року за виключенням окремих його положень»

нормативно-правових аспектів державної та міграційної служби;

інструментарію для ефективного планування часу;

техніки обліку часу державного службовця та правил хронометражу;

методів тайм-менеджменту;

принципів Парето та принципів ефективного відпочинку державного службовця;

ключових показників хронометражу;

чинників, які сприяють самомотивації державних службовців;

10 «золотих» правил Лотара Зайверта;

принципів нормування часу державного службовця на плинність.

уміння:

застосовувати закони та підзаконні нормативно-правові акти у професійній діяльності державного службовця;

планувати роботу з організації службової діяльності державного службовця органу державної влади;

забезпечувати планування завдань робочого дня державного службовця;

здійснювати нормування часу державного службовця на «плинність»;

застосовувати планування часу у стресовій ситуації;

встигати більше за однакові проміжки часу використовуючи правила делегування (вертикального і лінійного) повноважень;

досягти необхідних результатів економії часу при ефективному використанні тимчасових можливостей державного службовця.

навички:

практичної роботи з нормативно-правовими актами, інформаційними та аналітичними матеріалами;

поєднання глибокої фахової підготовки і практичного досвіду при плануванні дня;

аналітичного мислення;

складання та моніторингу виконання хронометражу;

організації самонавчання, самоудосконалення та самомотивації державного службовця;

застосування технологій тайм-менеджменту на державній службі.

Додаткова інформація:

Навчання безкоштовне для керівників та спеціалістів структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.2

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

м.Івано-Франківськ, вул. Незалежності,46

Івано-Франківська

Інші навчальні заходи за цим напрямом