СУЧАСНІ ОФІСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ ДОКУМЕНТІВ

Сучасні офісні технології підготовки документів

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Напрям:
 • Впровадження інструментів діджиталізації в місцевих держадміністраціях

Опис програми:

Мета програми:

надбання слухачем знань та умінь, необхідних для користування сучасною обчислювальною технікою, а також ефективного застосування можливостей програмного забезпечення у своїй професійній діяльності. 

Форма навчання: очна (денна) 

Обсяг програми: 0,33 кредиту ЄКТС

Структура програми:

1. Створення текстових документів. Редактор MS Word. Робота з багатосторінковими документами.

2. Електронні таблиці. Створення електронних таблиць в MS Excel.

3. Розрахункові операції в Excel. Створення вкладених функцій. Сортування та фільтрація даних. Додаткові механізми обробки даних в MS Excel.

4. Створення презентацій пакетом MS Power Point.


Очікувані результати:

  За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

  1. знання:

  • сучасних можливостей оформлення документів в Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint;
  • основ створення документів з використанням шаблонів і майстрів, технологій створення, редагування текстових файлів, електронних таблиць, вимог до створення презентацій;
  • способів розміщення і отримання  інформації з Інтернету, принципів роботи в мережі та технологій роботи з різнотипними браузерами

  2. уміння:

  • оформляти документи з використанням параметрів шрифту, абзаців, нумерованих і маркованих списків, меж і заливки;
  • використовувати малюнки та інші графічні елементи при оформленні документів;
  • оформляти таблиці, сортувати, фільтрувати, робити вибірки даних, виконувати обчислення;
  • створювати та оформляти презентації

   3. навички:

   • розв’язання задач, пов’язаних із пошуком, опрацюванням, зберіганням та передаванням інформації;
   • правильного і свідомого використання комп’ютерних технологій, раціонального використання можливостей програмних засобів

    Додаткова інформація:

    Цільова група:

    • державні службовці категорії «В», посадові особи місцевого самоврядування V-VII категорії посад.

    Викладач:

    Калініна Ірина Олександрівна - кандидат технічних наук, доцент кафедри інтелектуальних інформаційних систем ЧНУ ім. П. Могили.


    Цільова група:

    Категорії посад державної служби: В

    Категорії посад в органах місцевого самоврядування: V VI VII


    Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.33

    Набір на програму не розпочато.

    Місце проведення навчання

    Миколаїв, 54001, вул. Шевченка 64

    Миколаївська